ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Το 1919 ιδρύεται το Λιμενικό Σώμα. Ο ιδρυτικός νόμος είναι ο ν. 1753 του 1919 «Περί τροποποιήσεως του νόμου 816 και προσθήκης συναφών διατάξεων». Σημαντικότερη καινοτομία του νόμου αυτού είναι το άρθρο 3, το οποίο προβλέπει τη ... 16/05/2020

Δείτε περισσότερα