Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος Μ.Τ.Σ. 2020

  Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος Μ.Τ.Σ. 2020
Τελευταία ενημέρωση 09/01/2020

 Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ 2020

(1)Ο μήνας Ιανουάριος 2020 στις 3 Ιαν 2020, ημέρα Παρασκευή.
(2)Ο μήνας Φεβρουάριος 2020 στις 30 Ιαν 2020 ημέρα Πέμπτη.
(3)Ο μήνας Μάρτιος 2020 στις 27 Φεβ 2020 ημέρα Πέμπτη.
(4)Ο μήνας Απρίλιος 2020 στις 30 Μαρ 2020 ημέρα Δευτέρα.
(5)Ο μήνας Μάιος 2020 στις 29 Απρ 2020 ημέρα Τετάρτη.
(6)Ο μήνας Ιούνιος 2020 στις 28 Μαϊ 2020 ημέρα Πέμπτη.
(7)Ο μήνας Ιούλιος 2020 στις 29 Ιουν 2020 ημέρα Δευτέρα.
(8)Ο μήνας Αύγουστος 2020 στις 30 Ιουλ 2020 ημέρα Πέμπτη.
(9)Ο μήνας Σεπτέμβριος 2020 στις 28 Αυγ 2020 ημέρα Παρασκευή.
(10)Ο μήνας Οκτώβριος 2020 στις 29 Σεπ 2020 ημέρα Τρίτη.
(11)Ο μήνας Νοέμβριος 2020 στις 29 Οκτ 2020 ημέρα Πέμπτη.
(12)Ο μήνας Δεκέμβριος 2020 στις 27 Νοε 2020 ημέρα Παρασκευή