Ενημέρωση για την Κράτηση του Ν.4093/2012 στο Μέρισμα του ΜΤΣ.

  Ενημέρωση για την Κράτηση του Ν.4093/2012 στο Μέρισμα του  ΜΤΣ.
Τελευταία ενημέρωση 10/03/2021

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ και ταχυδρομική διεύθυνση Μεσογείων 96 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 115 27 
e- mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poasa.gr
  Τηλεφωνο : 210-5249884                                                   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα : Ενημέρωση για την Κράτηση του Ν.4093/2012 στο Μέρισμα του  ΜΤΣ.


 

                                             
   Σχετικά με την εν λόγω κράτηση, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
 
1.Συνεχίζεται  η παράνομη κράτηση/μείωση που γίνεται στο μέρισμα  του ΜΤΣ σύμφωνα με το Ν.4093/12, η οποία έχει καταργηθεί  με τη ψήφιση του Ν. 4387/16 από 13-5-2016
 
2. Υπάρχει  διαφορά στις κρατήσεις του μερίσματος μεταξύ αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν προ του Ν. 4387/16 και αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν μετά.  Συγκεκριμένα, οι νέοι συνταξιούχοι μετά την 13-5-2016, οπότε ψηφίστηκε ο Ν.4387/16,  δεν υποβάλλονται στην εν λόγω κράτηση του Ν. 4093/12. 
 
3. Οι κρατήσεις αυτές που γίνονται στο μέρισμά μας επιστρέφουν σαν έσοδο στο ΜΤΣ, μέσω ΗΔΙΚΑ.
 
4. Με πρόταση που υπέβαλε το ΜΤΣ στο ΥΠΕΘΑ, διακινείται σχέδιο νόμου από  τη ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ για την κατάργηση της, με ημερομηνία εφαρμογής  από 01/01/2021. 
 
5.Το Σχέδιο Νόμου έχει λάβει υπογραφή από τον κ. ΥΕΘΑ και στην παρούσα στιγμή βρίσκεται στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, για περαιτέρω συντονισμό με τα συναρμόδια Υπουργεία και υποβολή για ψήφιση στη Βουλή. Οψόμεθα!
 
6. Είναι γεγονός ότι ο διαχωρισμός των  μερισματούχων σε υπόχρεους δύο ταχυτήτων  δεν μπορεί να γίνει ανεκτός, οι δε  παράνομες κρατήσεις από 13-5-2016 μέχρι σήμερα, πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους.
 
7. Κάθε συνάδελφος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα της  διεκδίκησης των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.
 
8. Η ΠΟΑΣΑ μαζί με την ΕΑΑΣ παρακολουθούν τις εξελίξεις και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.