Τροποποιήσεις του Κ.Ο.Κ. , διατάξεις για οδηγούς και Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα και άλλα θέματα

Τροποποιήσεις του Κ.Ο.Κ. , διατάξεις για οδηγούς και Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα και άλλα θέματα
Τελευταία ενημέρωση 20/04/2018

Στον Ν 4530 (Φ.Ε.Κ.Α- 59 ) της 30-3-2018  Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις ,  υπαρχουν τροποποιήσειςάρθρων  του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που πρέπει να γνωρίζουμε . Επίσης υπάρχουν διατάξεις που έχουν σχέση με τις υποχρεώσειςτων οδηγών  και λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Περισσότερα πατήστε εδώ :