Το ΦΕΚΑ Β 5509 της 15-12-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

Το ΦΕΚΑ Β 5509 της 15-12-2020  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
Τελευταία ενημέρωση 17/12/2020

 Προς ενημέρωσή σας παραθέτουμε το ΦΕΚΒ 5509 της 15-12-2020  Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 5486).
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.