Συνθήκη των Σεβρών (10-8-1920 )

Συνθήκη των Σεβρών (10-8-1920 )
Τελευταία ενημέρωση 18/11/2015

Σημειώνουμε ότι με την Συνθήκη των Σεβρών ( 10-8-1920 ) η Ελλάδα , εκτός απο την τη Δυτική Θράκη αποκτά και την Ανατολική μέχρι τη γραμμή της Τσατάλτζας ,δηλαδή μέχρι τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης , την Ιμβρο , την Τένεδο . Τέλος , ανατέθηκε στην Ελλάδα η προσωρινή διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης.Τέλος , ανατέθηκε στην Ελλάδα η προσωρινή διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης. Ο πληθυσμός της , μετά απο πέντε χρόνια , θα αποφάσιζε με δημοψήφισμα αν επιθυμούσε την οριστική προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα Επίσης η Τουρκία αναγνωρίζει οριστικά την κυριαρχία της Ελλάδας σε όλα τα νησιά του Αιγαίου εκτός απο τα Δωδεκάνησα που έιχαν καταληφθεί απο τους Ιταλούς .( βλέπε και Συνθήκη Νειγύ 14-11-1919 )