Συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες του Γ.Λ.Κ. για τα ενημερωτικά συνταξιοδοτικά σημειώματα

Συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες του Γ.Λ.Κ. για τα ενημερωτικά συνταξιοδοτικά σημειώματα
Τελευταία ενημέρωση 22/11/2019

 Την 21-11-2019 ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. συναντήθηκε με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. για θέματα που αφορούν τους απόστρατους . Κυρίαρχο θέμα της συνάντησης ήταν η για πολλούς συναδέλφους λαθεμένη έκδοση των ενημερωτικών συνταξιοδοτικών σημειωμάτων καθώς και ο λανθασμένος υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης .

Απο τη συζήτηση έγινε παραδεκτό η λαθεμένη έκδοση των ενημερωτικών σημειωμάτων και διαβεβαίωσαν ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος όλων αυτών , ούτως ώστε να ανταποκρίνονται   στις πραγματικές συνταξιοδοτικές αποδοχές ενός εκάστου , όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την  εφαρμογή του Ν. 4307/2014 (απόδοση του 50% στη βασική σύνταξη ).