ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σύγκλησης του 18ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Σ.Α. 26 και 27 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σύγκλησης  του 18ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Σ.Α. 26 και 27 Μαΐου 2017
Τελευταία ενημέρωση 20/05/2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

Αθήνα 14 Φεβρουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ: 692 
                                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       

             ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 18ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Σ.Α.
Σύμφωνα με τα άρθρα 6,10,16, 19 και 20 του Καταστατικού και της από 14 Φεβρουαρίου 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, που καταχωρήθηκε στο υπ΄ αρίθμ. 141  Πρακτικό.
                                                          ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ

  Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Αποστράτων Σ.Α. και καλούνται τα μέλη (Σύνδεσμοι και Ενώσεις) να ορίσουν σύμφωνα με το Καταστατικό τα μέλη τους που θα τους εκπροσωπήσουν στις εργασίες του Συνεδρίου και θα λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες .
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό κέντρο των Κατασκηνώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας  στον ʼγιο Ανδρέα Ν. Μάκρης Δήμου Μαραθώνα Αττικής το διήμερο Παρασκευή και Σάββατο 26 και 27 Μαΐου 2017  σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ημερήσιας Διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ.
1.    Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2016.
2.    Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Ομοσπονδίας 2016 .
3.    Έγκριση Προϋπολογισμού 2017 .
4.    Λοιπά θέματα .
5.    Αρχαιρεσίες .
6.    Έγκριση ψηφίσματος .
ΟΙ υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου , μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής , θα πρέπει να υποβληθούν στην Ομοσπονδία μέσω των Συνδέσμων – Ενώσεων έγκαιρα μέχρι την 4 Μαΐου 2017 για να καταρτισθεί ο πίνακας των υποψηφίων  , επικυρωθεί από το Δ.Σ. και καταρτισθεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο (άρθρο 20 παρ. 6 και 7 ) .
Οι Σύνδεσμοι – Ενώσεις παρακαλούνται όπως τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι της Π.Ο.Α.Σ.Α. προκειμένου έχουν δικαίωμα ψήφου στο Συνέδριο ( άρθρο 5) .

                       Ο                                                    Ο
             Γεν. Γραμματέας                                 Πρόεδρος
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                         Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ