ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σύγκλησης 20ου Π.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. την 14 15 και 16 Ιουνίου 2019 στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σύγκλησης 20ου Π.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. την 14 15 και 16 Ιουνίου 2019 στη Θεσσαλονίκη
Τελευταία ενημέρωση 31/05/2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253


Αρμόδιος :
Γενικός Γραμματέας
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
Αντιστράτηγος ε.α.

Αριθμ Πρωτ: 2224Δ                        Αθήνα,  1 Μαρτίου  2019

                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       

             ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 20ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Σ.Α.
Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και τα άρθρα 5, 6 , 19 παρ1,2  και 20 παρ 1,2,3,4 του Καταστατικού και της από 26 Φεβρουαρίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, που καταχωρήθηκε στο υπ΄ αρίθμ. 153 Πρακτικό.
                                           ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ
Το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Αποστράτων Σ.Α. και καλούνται τα μέλη (Σύνδεσμοι και Ενώσεις) να ορίσουν σύμφωνα με το Καταστατικό τα μέλη τους που θα τους εκπροσωπήσουν στις εργασίες του Συνεδρίου και θα λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες .
Το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α. θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου GRAND Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη την 14,15  και 16  Ιουνίου 2019 σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη .

ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ.
1.    Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2018.
2.    Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Ομοσπονδίας 2018 .
3.    Έγκριση Προϋπολογισμού 2019 .
4.    Λοιπά θέματα .
5.    Έγκριση ψηφίσματος .


             Ο                                Ο
             Γεν. Γραμματέας                     Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς               ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                         Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ