Εγγραφή δύο(2) Ενώσεων Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας στην Π.Ο.Α.Σ.Α.

Εγγραφή δύο(2) Ενώσεων  Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας στην Π.Ο.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 30/05/2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
               ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
            Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
                        Αθήνα, 16 Μαίου  2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με απόφασή του το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. σήμερα 16-5-2018 έκανε αποδεκτές τις αιτήσεις για ένταξή τους στην Π.Ο.Α.Σ.Α. των παρακάτω πρωτοβάθμιων Σωματείων τα οποία αποτελούν πλέον μέλη της Ομοσπονδίας μας .
1.Ένωση  Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Α.Π.Σ.)  .
2.Ένωση Συνταξιούχων Αστυνομικών Αττικής .

Τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και συνεργασία .


                                                    Ο                                                                Ο
                                      Γεν. Γραμματέας                                           Πρόεδρος
 
                        ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
                             Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                           Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ