24.ΦΕΚ Β 996 της 13-3-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας COVID-19 έως 22-3-2021

24.ΦΕΚ Β 996 της 13-3-2021 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας COVID-19 έως 22-3-2021
Τελευταία ενημέρωση 14/03/2021

Δημοσιεύτηκε η απόφαση  με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το ΦΕΚ