Π.Δ. 144 /1991 (ΦΕΚ-Α 59/1991 ).Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας

Π.Δ. 144 /1991 (ΦΕΚ-Α 59/1991 ).Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας
Τελευταία ενημέρωση 27/03/2019

Π.Δ. 144 /1991 (ΦΕΚ-Α 59/1991 ) : Προυποθέσεις και διαδικασία απονομής του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας - Επ' ανδραγαθία προαγωγές αστυνομικού προσωπικού .Πατήστε εδώ :