Π.Δ. 12/1992 ΦΕΚ-Α 4/1992 των Ε.Δ.

Π.Δ. 12/1992 ΦΕΚ-Α 4/1992 των Ε.Δ.
Τελευταία ενημέρωση 27/03/2019

Π.Δ. 12/1992  Περιγραφή τύπος ιεραρχική τάξη , διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων Συμμετοχής σε ειρηνευτικές αποστολές ( ΦΕΚ Α 4/1992) .Πατήστε εδώ