ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου υψώνει και πάλι την ελληνική σημαία.18-10-1944

ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου υψώνει και πάλι την ελληνική σημαία.18-10-1944
Τελευταία ενημέρωση 12/10/2017

Την 18/10/1944: Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας φθάνει από τη Μέση Ανατολή (μέσω Τάραντα Ιταλίας) στην Αθήνα. Στη συνέχεια ανεβαίνει στην Ακρόπολη, όπου ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου υψώνει και πάλι την ελληνική σημαία.