Ο Ν. 4997 ΦΕΚΑ-219 της 25-11-2022 Εξορθολογισμός Ασφαλιστικής & συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας

Ο Ν. 4997 ΦΕΚΑ-219  της 25-11-2022 Εξορθολογισμός  Ασφαλιστικής & συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας
Τελευταία ενημέρωση 01/12/2022

 Σας παραθέτουμε το Ν 4997 ΦΕΚΑ 219 της 25-11-2022 Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικης Νομοθεσίας , ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις 

Διαβάστε το ΦΕΚ