Ο Ν. 4764 ΦΕΚΑ-256 της 23-12-2020 Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας COVID-19,

Ο Ν. 4764 ΦΕΚΑ-256 της 23-12-2020 Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας  COVID-19,
Τελευταία ενημέρωση 28/12/2020

 Σας παραθέτουμε τον Ν. 4764 ΦΕΚΑ-256 της 23-12-2020 Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής

των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλεςκατεπείγουσες διατάξεις.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το ΦΕΚ