Ν 4024/2011 (ΦΕΚ -Α 226 )

Ν 4024/2011 (ΦΕΚ -Α 226  )
Τελευταία ενημέρωση 04/12/2018

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις , Ενιαίο μισθολόγιο - Βαθμολόγιο , εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις , εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 Ν 4024/2011 (ΦΕΚ -Α 226  ) . Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.