Ν.3863/2010(Φ.Ε.Κ.Α-115)

Ν.3863/2010(Φ.Ε.Κ.Α-115)
Τελευταία ενημέρωση 04/12/2018

Νόμος 3863 /2010
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115 - 15.07.2010 στις 15.07.2010
ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.