Ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης

Ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης
Τελευταία ενημέρωση 10/12/2018

 Νόμος 3852 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 87 - 07.06.2010 στις 07.06.2010 
ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ.Για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ. πατήστε εδώ