Ν. 3847/2010 ΦΕΚ Α-67

Ν. 3847/2010 ΦΕΚ Α-67
Τελευταία ενημέρωση 04/12/2018

Ν. 3847/2010  ( ΦΕΚ Α-67) .  Επανακαθορισμός των επιδομάτων των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου . Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ.