Ν 3500 ΦΕΚΑ 231 της 19-12-2006 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν 3500 ΦΕΚΑ 231 της 19-12-2006 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τελευταία ενημέρωση 28/11/2021

 Σας παρουσιάζουμε το Νόμο 3500  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 232 - 24.10.2006 στις 30.10.2006 Επανακυκλοφόρησε στις 19.12.2006

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πατήστε εδώ  να διαβάσετε το ΦΕΚ