Ν.3205/2003 (Φ.Ε.Κ.-Α-297) μισθολογικές ρυθμίσεις στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας

Ν.3205/2003  (Φ.Ε.Κ.-Α-297)  μισθολογικές ρυθμίσεις στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας
Τελευταία ενημέρωση 10/12/2018

 Νόμος 3205 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297 - 23.12.2003 στις 30.12.2003 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ . Για να διαβάσετε το Φ.Ε.Κ. πατήστε εδώ