Κανείς δεν τους ξεχνά

Κανείς δεν τους ξεχνά
Τελευταία ενημέρωση 15/08/2018

 Η συνεχιζόμενη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών αποτελεί μια πρωτοφανή πρόκληση , που συνεχίζεται χωρίς να φαίνεται φως στον ορίζοντα . Οι δύο αυτοί άνθρωποι αξίζουν την συμπαράστασή μας . Για  το Ελληνικό κράτος και όλους μας η απελευθέρωσή τους είναι ζήτημα τιμής και είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι κανείς δεν τους ξεχνά , όσες εβδομάδες και άν περάσουν.