Η Ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ στον ΕΦΚΑ για τις κρατήσεις Ν 4051/2012 & Ν 4093/2012

Η Ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ στον ΕΦΚΑ για τις κρατήσεις  Ν 4051/2012 & Ν 4093/2012
Τελευταία ενημέρωση 23/10/2018

Αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr,   η ηλεκτρονική αίτηση Συνταξιούχων προς ΕΦΚΑ σχετικά με τις κρατήσεις :

-άρθρου 6 Ν. 4051/2012 (άρθρο Πρώτο παρ.ΙΑ υποπαρ.1Α.5)

-Ν. 4093/2012,( υποπαρ.1Α.6)

(δώρα , περικοπές κύριας και επικουρικής σύνταξης) Η είσοδος γίνεται με τους Κωδικούς του  ΤΑΧΙS Περισσότερα πατήστε εδώ :