Επιστροφή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης των ετών 2011-2013

Επιστροφή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης των ετών 2011-2013
Τελευταία ενημέρωση 11/01/2019

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poasa.gr
  Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253                                                        

Αρμόδιος :
Γενικός Γραμματέας    Αθήνα, 13-1-2014

 

 

Αριθ. Πρωτ: 277                                         ΠΡΟΣ

                                   Τους Συνδέσμους Αποστράτων

                                       των Σωμάτων Ασφαλείας

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Επιστροφή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης των ετών 2011-2013»

 

Επειδή η Ομοσπονδία μας καθημερινά κατακλύζεται από τηλεφωνήματα συναδέλφων επί του θέματος που ανέκυψε πρόσφατα για την διεκδίκηση επιστροφής της εν λόγω  εισφοράς σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

(α) Για την ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα καμία απόφαση Δικαστηρίου, που να την έχει κηρύξει αντισυνταγματική.

(β) Η σπουδή την 31-12-2013 για την υποβολή σχετικής αιτήσεως επιστροφής στις εφορίες θεωρείται αναποτελεσματική.

(γ) Οι εφορίες δεν επιστρέφουν παρακρατηθείσες εισφορές, αν δεν υπάρχει σχετικός νόμος η τουλάχιστον απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου και επομένως στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν θα απαντήσουν αρνητικά, ή δεν θα απαντήσουν καθόλου.

(δ) Σας υπενθυμίζουμε ότι στο παρελθόν ατομικά είχαν υποβληθεί αιτήσεις – ενστάσεις  με σχετικά υποδείγματα  που σας είχαν αποσταλεί. Κατά της απόφασης παρακράτησης Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) υποβάλλαμε :

          ΕΝΣΤΑΣΗ ενώπιον του Α Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το υπόδειγμα εντύπου ( 11 )

          ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στο Γ.Λ.Κ. με το σκεπτικό ότι υπολογίζει και παρακρατεί, όλως αδικαιολόγητα την εν λόγω εισφορά , με βάση τα ποσοστά της Σύνταξης, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί πριν από τις ΜΕΙΩΣΕΙΣ που υπεβλήθησαν με τις ισχύουσες διατάξεις. (με το υπόδειγμα εντύπου ( 30 ).

Σε οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος η Ομοσπονδία μας θα σας ενημερώσει έγκαιρα για να μην αναλωνόμαστε σε άσκοπες ενέργειες.