ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σύγκλησης 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α Καμένα Βούρλα 2018-9-6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σύγκλησης 19ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α Καμένα Βούρλα 2018-9-6
Τελευταία ενημέρωση 07/06/2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

Αρμόδιος :
Γενικός Γραμματέας
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
Αντιστράτηγος ε.α.

Αριθμ Πρωτ: 1730-Β                        Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018

                                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       

                                   ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ 19ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Σ.Α.
Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και τα άρθρα 5, 6 , 19 παρ1,2  και 20 παρ 1,2,3,4 του Καταστατικού και της από 20 Φεβρουαρίου 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, που καταχωρήθηκε στο υπ΄ αρίθμ. 149 Πρακτικό.
                                                                                 ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ
Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Αποστράτων Σ.Α. και καλούνται τα μέλη (Σύνδεσμοι και Ενώσεις) να ορίσουν σύμφωνα με το Καταστατικό τα μέλη τους που θα τους εκπροσωπήσουν στις εργασίες του Συνεδρίου και θα λάβουν μέρος στις αρχαιρεσίες .
Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α. θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου GALINI στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδος την 9 &  10 Ιουνίου 2018    σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη .

                                                                         ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ.
1.    Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2017.
2.    Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Ομοσπονδίας 2017 .
3.    Έγκριση Προϋπολογισμού 2018 .
4.    Λοιπά θέματα .
5.    Έγκριση ψηφίσματος .


                                                           Ο                                                          Ο
                                                  Γεν. Γραμματέας                                 Πρόεδρος

                               ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς               ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
                                    Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                         Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ