Εκδηλώσεις για το Γράμμο και Βίτσι Πρόταση Παραρτήματος ΕΑΑΣ Σερρών

Εκδηλώσεις για το Γράμμο και Βίτσι Πρόταση Παραρτήματος ΕΑΑΣ Σερρών
Τελευταία ενημέρωση 13/08/2021

 Με έγγραφό του το Παράρτημα ΕΑΑΣ Σερρών το οποίο διαβιβάστηκε σε μάς απο το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας  προτέινει ιεραρχικά όπως :
1. Να ακυρωθούν Πανελληνίως οι προγραμματισθείσες εκδρομές των τοπικών παραρτημάτων για μαζική προσέλευση και συμμετοχή στις επετειακές εκδηλώσεις (Μνημόσυνο )Γράμμου - Βίτσι ακι να γίνει η καθιερωμένη απόδοση τιμών και μνήμης , απο μικρή αντιπροσωπεία των Μελών του ΔΣ της ΕΑΑΣ και με συμμετοχή μόνο μελών των τοπικών Παραρτημάτων Ιωαννίνων και Καστοριάς .
2. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν απο αυτή την ακύρωση των εκδρομών , που θα καταβάλλονταν για την εκμίσθωση των λεωφορείων , να δοθούν προς ενίσχυση των πυρόπληκτων συμπατριωτών μας .
3. Να γνωστοποιηθει δια του τύπου και λοιπων ΜΜΕ αυτή η πρωτοβουλία μας , σαν μια μικρή συνεισφορά προς τους παθόντες συνανθρώπους μας , αλλά και σαν ένδειξη μνήμης τιμής και ευγνωμοσύνης , αντί μνημοσύνου , προς τους πεσόντες ήρωες ( Αξιωματικούς και Οπλίτες ) στις νικηφόρες μάχες στο Γράμμο και Βίτσι . 

Για το ΤΣ του Παρτήματος Σερρών 
ΣΤΡΙΚΟΣ Νικ. Θεόδωρος Υπαστυνόμος ε.α.
 Πρόεδρος