Η παλαιά Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 Ν 4336/2015

Η παλαιά Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 Ν 4336/2015
Τελευταία ενημέρωση 16/11/2016

Επειδή έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες δημοσιογραφικός θόρυβος για νέα  εγκύκλιο προκειμένου υλοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις του Ν 4387/12-5-2016 (ΦΕΚ-Α-85) σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η υπουργική απόφαση που προβλέπεται απο το άρθρο 4 παρ 3 του ανωτέρω Νόμου .Προς ενημέρωσή σας όμως σας παραπέμπουμε στην εγκύκλιο της 10-11-2015 η οποία ισχύει μέχρι σήμερα αλλά έχει αδρανοποιηθεί λόγω της ισχύος του νέου Νόμου .diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A4%CE%913%CE%97-%CE%9A%CE%A7%CE%9A