Εγγραφή τριών (3) Σωματείων Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας στην Π.Ο.Α.Σ.Α.

Εγγραφή τριών (3)  Σωματείων Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας στην Π.Ο.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 10/10/2017

Με απόφασή του το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. έκανε αποδεκτές τις αιτήσεις των παρακάτω πρωτοβάθμιων Σωματείων τα οποία αποτελούν πλέον μέλη της Ομοσπονδίας μας .
1.Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Χανίων .
2.Ένωση Συνταξιούχων Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας  Ν. Μεσσηνίας  που αποτελεί το δεύτερο Σωματείο αποστράτων Αστυνομικών Ν. Μεσσηνίας που είναι ενταγμένο στην Ομοσπονδία μας
3.Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Κυκλάδων .
Τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και συνεργασία .