Εγγραφή Συνδέσμου και Ενώσεων Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας στην Π.Ο.Α.Σ.Α.

Εγγραφή  Συνδέσμου και Ενώσεων  Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας στην Π.Ο.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 30/05/2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
                  ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
            Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253

   Αθήνα, 10 Οκτωβρίου  2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με απόφασή του το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. έκανε αποδεκτές τις αιτήσεις των παρακάτω πρωτοβάθμιων Σωματείων τα οποία αποτελούν πλέον μέλη της Ομοσπονδίας μας .
1.Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Χανίων .
2.Ένωση Συνταξιούχων Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας  Ν. Μεσσηνίας  που αποτελεί το δεύτερο Σωματείο αποστράτων Αστυνομικών Ν. Μεσσηνίας που είναι ενταγμένο στην Ομοσπονδία μας
3.Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Κυκλάδων .
Τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και συνεργασία .

                                                    Ο                                                          Ο
                                      Γεν. Γραμματέας                                         Πρόεδρος
 
                        ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
                             Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                           Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ