Εγγραφή 6 νέων Συνδέσμων - Ενώσεων ως μελών της Π.Ο.Α.Σ.Α.

Εγγραφή 6 νέων Συνδέσμων - Ενώσεων ως μελών της Π.Ο.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 30/05/2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
               ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
            Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
                        Αθήνα, 18 Μαίου  2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις συνεδριάσεις :

 1. Της 6-2-2019 του ΔΣ της Π.Ο.Α.Σ.Α. - Πρακτικό ΔΣ 153 με θέμα  λήψη απόφασης επί των Αιτήσεων εγγραφής ως μέλη στην Π.Ο.Α.Σ.Α. των παρακάτω Συνδέσμων – Ενώσεων: 

i.    Σύλλογος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Κέρκυρας   .
ii.    Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Κεφαλληνίας         Ιθάκης  .
iii.    Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ευρυτανίας
iv.    Σύλλογος- Πολιτιστικός - Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων         Ασφαλείας   Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς

2. Της 16-5-2019 του ΔΣ της Π.Ο.Α.Σ.Α. - Πρακτικό ΔΣ 154 με θέμα  λήψη απόφασης επί των Αιτήσεων εγγραφής ως μέλη στην Π.Ο.Α.Σ.Α. των παρακάτω Συνδέσμων – Ενώσεων:

i.    Σύνδεσμος Συνταξιούχων  Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ρεθύμνης  .
ii.    Ένωση Αστυνομικών εν αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης
 
Με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α.  έκανε αποδεκτές τις αιτήσεις για ένταξή τους στην Π.Ο.Α.Σ.Α. τα οποία αποτελούν πλέον μέλη της Ομοσπονδίας μας .
 
Τους καλωσορίζουμε και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και συνεργασία .


                                                    Ο                                                                Ο
                                      Γεν. Γραμματέας                                           Πρόεδρος
 
                        ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
                             Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                           Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ