Αρχαιρεσίες της Π.Ο.Α.Σ.Α. την 27-5-2017 για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε. Ε.

Αρχαιρεσίες  της Π.Ο.Α.Σ.Α. την 27-5-2017 για  την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ε. Ε.
Τελευταία ενημέρωση 10/06/2017

Την 27/05/2017  , ημέρα Σάββατο στο Συνεδριακό Κέντρο των κατασκηνώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας στον 'Αγιο Ανδρέα Μαραθώνα Αττικής, διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες  της Π.Ο.Α.Σ.Α. για  την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής . Η   3μελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους
1.    ΤΣΟΥΝΗ Δημήτριο 
2.    ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ Ανέστη
3.    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Παναγιώτη
εξελέγη ομόφωνα από τους Συνέδρους του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α., όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 8 του Καταστατικού συνήλθε , με πρόεδρο αυτής την Δικαστικό Αντιπρόσωπο,  Δικηγόρο Αθηνών, Ευαγγελία Ηλία Μπρίνια με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34305, η οποία διορίστηκε νόμιμα, δυνάμει της υπ΄αριθ. 10742/25-05-2017 Πράξης διορισμού του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4446/2016 (καλούμενη στο εξής ως σύνολο με τα 3 μέλη ως «Εφορευτική Επιτροπή»).
Περατωθείσης της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή άρχισε την καταμέτρηση των γραμμένων στην κατάσταση συνέδρων . Από την καταμέτρηση προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
Α) Σύνολο Εγγεγραμμένων Συνέδρων  ενενήντα επτά (97 )
Β) Σύνολο ψηφισάντων Συνέδρων ενενήντα δύο (92)

Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων της κάλπης .
Βρέθηκαν ενενήντα δύο  (.92.) ψηφοδέλτια
ΕΓΚΥΡΑ ογδόντα εννέα  (.89) ψηφοδέλτια
ΑΚΥΡΑ  τρία  (3 ) ψηφοδέλτια
ΛΕΥΚΑ  μηδέν (0)


Η Εφορευτική επιτροπή προέβη στην αρίθμηση των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμβούλιο και  την Εξελεγκτική Επιτροπή , το αποτέλεσμα ανακοινώθηκε μεγαλοφώνως στην Τακτική Γενική Συνέλευση του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α.  και ανακήρυξε  ως εκλεγέντα Τακτικά και επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κάτωθι:

Πρόεδρος
:  ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος                      ( ΑΘΗΝΑ )     76 Ψήφοι

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:
1.    ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος                                              ( ΑΘΗΝΑ )        65 Ψήφοι
2.    ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας                                     ( ΗΡΑΚΛΕΙΟ)     64 Ψήφοι
3.    ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας                                                       ( ΑΘΗΝΑ )         63 Ψήφοι
4.    ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                              ( ΑΘΗΝΑ )          59 Ψήφοι
5.    ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριος                                       ( ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ )  56 Ψήφοι
6.    ΒΟΡΓΙΑΣ Κωνσταντίνος                                         ( ΑΧΑΙΑ )          52 Ψήφοι
7.    ΤΕΝΤΕ Παναγιώτα                                                   ( ΑΘΗΝΑ )         50 Ψήφοι
8.    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   Νικόλαος                                  ( Πέλλα  )         49 Ψήφοι
9.    ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος                                    ( ΑΘΗΝΑ )         44 Ψήφοι
10.    ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος                                     ( ΑΘΗΝΑ )         41 Ψήφοι
11.    ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ Θεόδωρος                                    ( ΛΑΡΙΣΑ )         41 Ψήφοι
12.    ΠΑΛΙΑΚΑΣΗΣ Βασίλειος                                          ( ΚΟΡΙΝΘΟΣ )   38 Ψήφοι
13.    ΤΣΑΒΔΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                         ( ΡΟΔΟΠΗ  )     38 Ψήφοι
14.    ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  Κωνσταντίνος                                  ( ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  )   31 Ψήφοι

και επιλαχόντες οι :

15.    ΝΤΟΜΑΖΗΣ Μαργαρίτης                                                ( ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  )          28 Ψήφοι
16.    ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Δημήτριος                                             ( ΓΛΥΦΑΔΑ )                   25 Ψήφοι
17.    ΔΙΒΑΝΗΣ Βασίλειος                                                        ( ΛΑΡΙΣΑ  )                      22 Ψήφοι
18.    ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος                                                      ( ΦΘΙΩΤΙΔΑ  )                 21 Ψήφοι
19.    ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική        ( ΑΧΑΙΑ  )                       21 Ψήφοι
20.    ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης                                                    ( ΑΘΗΝΑ )                      17  Ψήφοι
21.    ΔΟΥΜΕΤΖΙΑΝΟΣ Γρηγόριος                                           ( ΜΕΣΣΗΝΙΑ  )               14 Ψήφοι
22.    ΣΚΛΙΑΣ Σωκράτης                                                           (ΕΥΒΟΙΑ  )                     13 Ψήφοι
23.    ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ Δημήτριος                                             ( ΓΛΥΦΑΔΑ  )                 12 Ψήφοι
24.    ΚΑΓΚΑΣ Αντώνιος                                                           ( ΑΘΗΝΑ )                       9  Ψήφοι
25.    ΝΤΟΥΦΑΣ Χρήστος                                                        ( ΑΘΗΝΑ )                        9 Ψήφοι

Η  Εφορευτική Επιτροπή ανακήρυξε ως εκλεγέντα Τακτικά και επιλαχόντα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής:

1.    ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος                     ( ΗΡΑΚΛΕΙΟ  )                 63  Ψήφοι
2.    ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ Βασίλειος                   ( ΛΕΣΒΟΣ  )                  54 Ψήφοι
3.    ΝΤΟΥΦΑΣ Χρήστος                       ( ΑΘΗΝΑ )                      44    Ψήφοι

και επιλαχών
1.   ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Γεώργιος                   ( ΑΘΗΝΑ )                     13  Ψήφοι