Απάντηση σε αναφορά του Βουλευτή Αναστάσιου ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ για τους απασχολούμενους απόστρατους

Απάντηση σε αναφορά του Βουλευτή Αναστάσιου ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ για τους απασχολούμενους απόστρατους
Τελευταία ενημέρωση 08/10/2022

ΑΝΑΦΟΡΑ
Αλεξ/πολη, 01/09/2022
ΠΡΟΣ :
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΑΝΑΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
 
Ο Βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, καταθέτει στο Προεδρείο της Βουλής κοινοβουλευτική αναφορά, διαβιβάζοντας- επικαιροποιώντας προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας-Κοινωνικών Υποθέσεων, για ενημέρωση και λοιπές τυχόν ενέργειες λόγω αρμοδιότητας, ενόψει του υπό συζήτηση Ν/Σ για το νέο ασφαλιστικό στην Ολομέλεια, την επιστολή του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (ΠΟΑΑΣΑ).
Σε αυτή, διατυπώνονται τεκμηριωμένα διαχρονικά αιτήματα της Ομοσπονδίας σχετικά με την νομοθετική μέριμνα των συνταξιούχων που βρίσκονται σε καθεστώς χρήσιμης απασχόλησης, υπό τον γνώμονα πάντοτε της φορολογικής δικαιοσύνης!!
Ακολουθεί αναλυτικά η Επιστολή.
 
Ο Καταθέτων Βουλευτής Ν. Έβρου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
            ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
                
                                           Αθήνα 8-11-2021
ΠΡΟΣ 
τον κ. Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ
τον κ. Υπουργό Εργασίας κ. Κωστή ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί 
 
Με αφορμή σειρά δηλώσεων του κ. Πρωθυπουργού και αντίστοιχων δηλώσεών σας ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων ( αλλά και των ΜΜΕ) ότι << κορυφή των προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης είναι η μείωση των φόρων σε νοικοκυριά & επιχειρήσεις και η απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης >> παρακαλούμε όπως - στο πλαίσιο των θετικών μέτρων φοροελάφρυνσης και προς τον σκοπό μείωσης των ( αθροιστικά  << δημευτικών >> του προσθέτου εισοδήματος ) συνεπειών συγκεκριμένων διατάξεων των Ν. 4387/16 , Ν.4670/2020 και Ν. 4690/2020 που επιβλήθηκαν την περίοδο των μνημονίων στους αναγκασθέντες να << απασχοληθούν >>συνταξιούχους -ληφθεί μέριμνα :
1. Χρονικής προέκτασης μέχρι 28-2-2025 της μεταβατικής διάταξης παρ 1α εδάφιο 2 άρθρο 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚΑ-43 )που λήγει την  28/2/2022 όπως ισχύει με το άρθρο 78 Ν 4690/2020 ( ΦΕΚΑ-104 ) για την απασχόληση συνταξιούχων που είχαν αναλάβει εργασία προ Ν. 4387/2016.
2. Έκδοσης Ερμηνευτικής Εγκυκλίου , η οποία  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  θα εξισώνει πλήρως τη φορολόγηση τυχόν << εφάπαξ αποζημίωσης απόλυσης >> εργαζομένων υπο το καθεστώς των νέων μορφών συμβάσεων εργασίας ( αορίστου , ορισμένου χρόνου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ) με αυτή των υπαλλήλων εν στενή εννοία , και δεν θα τη  << δημεύει >> φορολογώντας τη ως ετήσιο εισόδημα με την ανώτατη φορολογική κλίμακα (+ ΦΠΑ ). Συγκεκριμένα :
Α. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 , η οποία ρυθμίζει ότι :
Εργασιακή σχέση υφίσταται , όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ..... στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου , με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3)..... και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα , ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική απο την κατοικία του .>>
Β. Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν 4172/2013, η οποία ρυθμίζει ότι : Φορολογείται αυτοτελώς , με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται απο οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο  διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης , η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης , ως σχετική κλίμακα .
Και επιπρόσθετα :
Γ. Τη διάταξη της παρ. 9 άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 , η οποία :
Μεταχειρίζεται τους εργαζόμενους με συμβάσεις << αορίστου >>, <<ορισμένου χρόνου >>και <<αυτοαπασχολούμενους >>( με συνεχείς ανανεούμενες  συμβάσεις στον ίδιο εργοδότη , που αναρτώνται σε ΕΦΚΑ & αμείβονται με ΔΠΥ) ως ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ,επιβάλλοντας και στους εργοδότες και στους εργαζομένους ασφαλιστικές εισφορές .
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί 
Δώστε κίνητρα εμφανούς << απασχόλησης  >> και καταργήστε το καθεστώς όπου το εισόδημα ολιγάριθμων - εμφανώς απασχολούμενων- << δημεύεται >>και των πολλών που εργάζονται << μαύρα  >> παγίως φοροδιαφεύγει. Έτσι και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο θα εφαρμοστεί ,και φορολογική δικαιοσύνη θα αποδοθεί και θέσεις εργασίας θα απελευθερωθούν και οικονομικό όφελος για το Δημόσιο θα προκύψει!!!
 
                                                                    Για το Δ.Σ.
             Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματέας
 
       ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Ευάγγελος                                   Οδυσσεύς  ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ
         Υποστράτηγος ε.α                                                             Αντιστράτηγος ε.α. 
 
Η απάντηση του Υπουργείου Εργασίας δια του υφυπουργού .σε συνέχεια της συνάντησης της 12-11-2021 με τον υπουργό και υφυπουργό των Οικονομικών με αντιπροσωπεία του Δ.Σ.  της Π.Ο.Α.Σ.Α. 
Πατήστε εδώ