Ανακοίνωση της 20-2-2021 του Οικοδομικού Συνεταιρισμού ΟΣΑΑΕΧ

Ανακοίνωση της 20-2-2021 του Οικοδομικού Συνεταιρισμού ΟΣΑΑΕΧ
Τελευταία ενημέρωση 26/03/2021

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ                              Α θ ή ν α , 20 Φεβρουαρίου 2021

ΑΞ/ΚΩΝ & ΑΝΘ/ΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝ. ΧΩΡ/ΚΗΣ         
Μ. ΒΟΔΑ 89 Τ.Κ. 104 40 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. & ΦΑΞ 210-7489161, 7481690          
e-mail : osaax@hotmail.gr                                   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: 17/25ΣΤ
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Γ.Σ. - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Η από 1/24Β από 30/10/2020 πρόσκληση μας.
                    β) Η από 3/24Γ από 30/10/2020 ανακοίνωσή μας. 
 
Κυρίες και κύριοι,
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη την 2-12-2020 Γ.Σ., για την έγκριση του Προϋπολογισμού 2021 και την εξ’ αναβολής έγκριση του Ισολογισμού 2019, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω των προληπτικών μέτρων μετάδοσης και διασποράς του Κορωνοϊού «COVID-19». Θα προγραμματιστεί εκ νέου την ίδια ημερομηνία με την Γ.Σ., για την έγκριση του Ισολογισμού 2020.
Όπως γνωρίζετε, ο Συνεταιρισμός έχει λειτουργικές δαπάνες οι οποίες αντιμετωπίζονται από τις ετήσιες συνδρομές και έκτακτες εισφορές των μελών του. Για τον λόγο αυτό πρέπει έγκαιρα να κατατίθενται από όλους στους αντίστοιχους λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς.
Δυστυχώς ορισμένα μέλη για τους δικούς τους λόγους ή γιατί αγνοούν τους όρους του συμβολαίου τους δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν χορηγείται Βεβαίωση μη οφειλής για υπογραφή συμβολαίου πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς του οικοπέδου τους.
Η συμμετοχή είναι απαραίτητη και αναγκαία από όλους στα θέματα του Συνεταιρισμού. 
Η αξία των οικοπέδων εξαρτάται από το δικό μας ενδιαφέρον για την περεταίρω αξιοποίηση του οικισμού και του κτήματος Κριαριτσίου, όσον αφορά την συντήρηση και βελτίωση των τεχνικών υποδομών και την ανοικοδόμηση του οικισμού, την κατασκευή έργων που να αναβαθμίζουν το περιβάλλον και να δημιουργούν συνθήκες σιγουριάς, ασφάλειας και καλής διαβίωσης των κατοίκων του.
Προς διευκόλυνση, σας υπενθυμίζουμε ότι:
α) Η ετήσια συνδρομή των (20,00) Ευρώ κατατίθεται στον Λογ. 6835-133441-724 ΙΒΑΝ: GR92 0171 8320 0068 3113 3441 724 της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι 30 Ιουνίου εκάστου έτους, χωρίς άλλη ανακοίνωση ή ειδοποίηση.
β) Όσοι επιθυμείτε την ομαδική πληρωμή του ΤΑΠ 2021, για το οικόπεδό σας στον Δήμο Σιθωνίας από τον Συνεταιρισμό, να καταθέσετε το ποσό των (10,50) ευρώ στον Λογ. 6832-133441-708 ΙBAN: GR39 0171 8320 0068 3213 3441 708 της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι και 31-5-2021.
Όσοι δεν καταθέσουν το ποσό των (10,50) ΕΥΡΩ μέχρι και 31-5-2021 θα θεωρηθεί ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να το πληρώσουν οι ίδιοι στο Δήμο Σιθωνίας. 
Σας παρακαλούμε να μην καταθέτετε το ΤΑΠ εκπρόθεσμα στον Συνεταιρισμό γιατί δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν και φέρεστε χρεωμένοι στο Δήμο Σιθωνίας.
Όσοι είναι εκπρόθεσμοι να απευθύνονται οι ίδιοι στο Δήμο Σιθωνίας.
Σε κάθε συναλλαγή σας με την Τράπεζα Πειραιώς που αφορά τον Συνεταιρισμό να αποστέλλετε στην Γραμματεία Φ/Α της απόδειξης ταχυδρομικώς, με ΦΑΞ, ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως, για ενημέρωση του φακέλου σας. 
Σας παρακαλούμε να προσέχετε τους λογαριασμούς που καταθέτετε τα χρήματα, διότι σε περίπτωση κατάθεσης σε άλλο λογαριασμό, δημιουργούνται λογιστικά και ταμιακά προβλήματα.
Τέλος σας παρακαλούμε σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας ή του τηλεφώνου σας, να ενημερώνεται ο Συνεταιρισμός, για τη δική σας διευκόλυνση και ενημέρωση.
 
                                                            Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
           Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                                           Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
           Κων.  Τ Α Σ Α Κ Ο Σ                                                Νικ. ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ
 
Για την αντιγραφή
Νικ. ΤΕΝΤΑΣ
 
 
Ταμίας