Ανακοίνωση 7-10-1982

Ανακοίνωση  7-10-1982
Τελευταία ενημέρωση 23/04/2015

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ-Σ.Π.Ε.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 175—ΑΘΗΝΑ    ΤΗΛΕΦΩΝΟ 8613811 ΕΣ. 251   
"Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1982
ΑΡΙΘ. ΓΡΩΤ. 96      
                                                                ΠΡΟΣ :Τους δικαιούχους οικοπέδου περιοχής Κριαριτσίου—Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ: Ενέργειες για την ένταξη σε οικιστικό σχέδιο της περιοχής Κριαριτσίου Σιθωνίας Χαλκιδικής.—
Κύριοι Συνάδελφοι,
Όπως σας είναι γνωστό καί από προηγούμενες ενημερώσεις, ο Συνεταιρισμός μας σε συνεργασία και με τους Συνεταιρισμούς Μηχανικών Κοζάνης και Τραπεζικών υπαλλήλων Βορείου Ελλάδος της Αγροτικής Τραπέζης, προέβη στην αγορά εκτάσεως 13.000 στρεμμάτων περίπου που βρίσκεται στην περιοχή της Κοινότητος Συκιάς Χαλκιδικής, γνωστή ως Κριαρίτσι Σιθωνίας.
Η έναρξη των διαπραγματεύσεων για την αγορά έγινε το 1979 και μέσα σε 2 χρόνια ήτοι την 18-6-1981 υπογράψαμε οριστικά συμβόλαια. Παράλληλα έγιναν ύλες οι απαιτούμενες ενέργειες και παραστάσε για τήν εκτέλεση των μελετών και ένταξη περιοχής σε οικιστικό σχέδιο.
Οι διαδικασίες αυτές περατώθηκαν τον Οκτώβριο του 1981 και  επρόκειτο να κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση στις Κοινότητες για την υποβολή τυχόν ενστάσεων όπιος ο νόμος ορίζει μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την δημοσίευση. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας η ένταξη θα ήταν οριστική και οι Συνεταιρισμοί αδέσμευτοι θα προχωρούσαν στην εκτέλεση των έργων πολεοδομίας και στην διανομή των οικοπέδων, τα οποία προβλέπονταν να είναι καθαρού εμβαδού 1.000μ2 τό καθένα.
Εν όψει των εκλογών του 1981 οι διαδικασίες σταμάτησαν στο Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος. Μετά τις εκλογές όλα τα θέματα που είχαν σχέση με εντάξεις περιοχών σε οικιστικά σχέδια και κυρίως περιπτώσεις που αφορούσαν Οικοδομικούς Συνεται¬ρισμούς ανεστάλησαν εν όψει τροποποιήσεως του Νόμου 947]79 περι οικιστικών περιοχών.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεταιρισμών, έκαναν διάφορες προσπάθειες και παραστάσεις για την προώθηση του θέματος Κριαριτσίου Σιθωνίας κατ' εξαίρεση χωρίς όμως αποτελέσματα.
Μετά από όλα αυτά ενημερώθηκε η ηγεσία του Σώματος, η οποία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικότερα ο κ. Αρχηγός επικοινώνησε προσωπικώς με τον κ. Υπουργό Χ.Ο.Π. τον οποίον παρεκάλεσε να δεί¬ξει ενδιαφέρον.
Εν συνεχεία υπέβαλε με αναφορά του Αρχηγείου στο Υπουργείο Χ.Ο.Π. υπόμνημα των τριών Συνεταιρισμών, εκφράζονται το ενδιαφέρον του Σώματος γιά την επίλυση του θέματος. .Παράλληλα ανέθεσε στό κ. Β' Υπαρχηγό να επισκεφθεί τον κ. Υπουργό μαζί με μέλη, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού .γιά την συζήτηση του θέ¬ματος.
Ο κ. Β' Υπαρχηγός συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο κάι τον "Γεν. Γραμματέα του Συνεταιρισμού μετέβη και έγινε δεκτοί από τον κ. Υπουργό την 15-9-1982.
Ο κ. Υπουργός εγνώριζε το θέμα μας άριστα. Έδειξε εξαιρετικό ενδιαφέρον για την προώθηση και επίλυση του, πλην όμως δήλωσε αδυναμία γιατί δεν διευκολύνεται, όποος είπε, από τις ισχύουσες, διατάξεις του Ν. 947 ]79.   
Μας διαβεβαίωσε ότι μετά την ψήφιση του νέου Νόμου για τις οικιστικές περιοχές και του Νόμου, περι Οικοδομικών Συνεταιρισμών που θα. ακολουθήσει, θα μας καλέσει για να συζητήσουμε τό θέμα.και τις διαδικασίες προωθήσεως. Ανεγνώρισε ότι το θέμα μας βρίσκεται στο τέλος των διαδικασιών και θα τελειώσει γρήγορα. Υπελόγισε δε ότι η ψήφιση των δύο νόμων θα πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος του έτους.—
Υστερα από τα ανωτέρω είμαστε υποχρεωμένοι να τελούμε σε αναμονή.   
Το διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί τις εξελίξεις. στο Υπουργείο Χωροταξίας και είναι έτοιμο να εκμεταλευτεί κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί.
Με την ευκαιρία σας πληροφορούμε ότι τα Διοικητικά Συμβούλια και των τριών Συνεταιρισμών κάνουν ότι επιβάλλεται από τις περιστάσεις για την διασφάλιση της περιουσίας τους και παρακολουθούν από κοντά τα θέματα.   
Όσα λέγονται περί του αντιθέτου, δεν ανταποκρίνονται στά πρά¬γματα και δεν πρέπει να αποδίδεται σ' αυτά σημασία. .
                                                                             Με   συναδελφικούς χαιρετισμούς .
                                                                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο   

                                            Ο Γεν. Γραμματέας                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                           ΝΙΚ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ                           ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΓΈΩΡΓΙΟΥ
                                                          Αντ]ρχης                                                Ταξίαρχος ε.α.