42. Το ΦΕΚ 3 της 4-1-2022 που τροποποιεί το ΦΕΚ 6290 της 2021

42. Το ΦΕΚ 3 της 4-1-2022 που τροποποιεί το ΦΕΚ 6290 της 2021
Τελευταία ενημέρωση 09/01/2022

 Δημοσιεύτηκε το  ΦΕΚ Β 3 της 4-1-2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 6290).
Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ