35 .Το ΦΕΚΒ 2744 της 26-6-2021 μέτρα προστασίας covid 19 έως 5-7-2021

35 .Το ΦΕΚΒ 2744 της 26-6-2021 μέτρα προστασίας covid 19  έως 5-7-2021
Τελευταία ενημέρωση 27/06/2021

 ΦΕΚΒ 2744 της 26-6-2021 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ