20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ο.Α.Σ.Α. εργασίες 2ης ημέρας

20ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ο.Α.Σ.Α. εργασίες 2ης ημέρας
Τελευταία ενημέρωση 28/06/2019

2η  Ημέρα  Συνεδρίου – Σάββατο 15 Ιουνίου 2019
Εργασίες συνεδρίου     Έναρξη εργασιών. Συνέχεια τοποθετήσεων Εισηγητών
Ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη που έχουν εγγραφεί να λάβουν τον λόγο, σε συνέχεια της 1ης  ημέρας. Συνέχεια ομιλιών. Ο Πρόεδρος κάλεσε του εισηγητές του Δ.Σ.  που  λόγω παρέλευσης του προγραμματισθέντος χρόνου κατά την χθεσινή ημέρα 14-6-2019 σύμφωνα με την Η.Δ. και δεν παρουσίασαν τα θέματά τους  να λάβουν τον λόγο  ως εξής :

III.    Εισήγηση του Γ’ Αντιπροέδρου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ν. Θέματα αρμοδιότητάς του.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ . ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ως Απόστρατοι της Ελληνικής Αστυνομίας δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το παρελθόν, δεν είναι δυνατό να ξεχάσουμε τις βάσεις μας που βρίσκονται στο χθες. Ταυτόχρονα όμως επιβάλλεται να δημιουργήσουμε την παρακαταθήκη που θα διαμορφώνει την προοπτική και την πορεία μας προς το μέλλον.
Σε αυτό το πνεύμα οι Σύνδεσμοι και οι Ενώσεις μας στη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζουν να μετέχουν, με έναν πάντοτε σημαντικό ρόλο στο έργο, την πορεία και την Ιστορία του Σώματος. Παράλληλα μετέχουν με έναν εξίσου σημαντικό και ταυτόχρονα δημιουργικό ρόλο στα κοινωνικά, πολιτιστικά και όχι μόνο δρώμενα των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται.
•    Στηρίζουν τους Απόστρατους συναδέλφους και τις οικογένειές τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
•    Τιμούν και αναγνωρίζουν την προσφορά των συναδέλφων που δεν βρίσκονται στη ζωή.
•    Αναπτύσσουν κοινωνικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα στην οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας στα τελευταία χρόνια.
•    Διαμορφώνουν μια συνολική προσπάθεια ώστε να φέρουν την Ελληνική Αστυνομία πιο κοντά στο λαό, αποδεικνύοντας ότι τόσο οι απόστρατοι όσο και οι εν ενεργεία είναι ταγμένοι στην υπηρεσία του λαού.
•    Συμμετέχουν ενεργά στις Εθνικές και Θρησκευτικές γιορτές αναδεικνύοντας τις διαχρονικές αξίες που αντιπροσωπεύουν αυτές.
•    Σε κάθε ευκαιρία αναδεικνύουν και ενισχύουν το πνεύμα και τις αξίες της Δημοκρατίας. Ανταλλάσσουν σκέψεις, απόψεις και προβληματισμούς. Ταυτόχρονα όμως διαμορφώνουν προτάσεις, προοπτικές και δυναμικές για το μέλλον που είναι ώριμες και άμεσα πραγματοποιήσιμες. Αποδεικνύουν έτσι ότι είναι ενεργοί πολίτες αυτής της χώρας.

Συνάδελφοι,
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι επιδίωξη μας θα πρέπει να είναι η δυναμική παρουσία μας και προσφορά μας. Οι απόστρατοι συνάδελφοι έχουν τη γνώση, την εμπειρία και τη διάθεση να προσφέρουν. Στην κατεύθυνση αυτής της δυναμικής πρέπει:

1.     Η Ομοσπονδία να  συνδράμει οικονομικά τους νεοιδρυθέντες κυρίως τοπικούς Συνδέσμους και Ενώσεις που έχουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους ,ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις απαραίτητες δαπάνες για τα λειτουργικά τους έξοδα και στη συνέχεια  να αναπτύξουν κοινωνικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.
2.    Να συνεχιστεί η προσπάθεια για ένταξη και άλλων αποστράτων συναδέλφων στους Συνδέσμους και τις Ενώσεις μας. Με τον τρόπο αυτό ο χώρος μας θα αποκτήσει μαζικότητα και μια άλλη προοπτική ενώ ταυτόχρονα θα φέρει και καλύτερα οικονομικά στοιχεία. Ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες κινήσεις, ώστε να ενταχθούν ως ενεργά μέλη οι σύζυγοι των συναδέλφων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή. Έτσι θα αποδείξουμε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι αποτελούμε μια μεγάλη αγκαλιά στην οποία βρίσκουν προστασία τα μέλη και οι οικογένειές τους.
3.    Να επιδιωχθεί η ενίσχυση του ρόλου των Συνδέσμων και Ενώσεών μας με την προτροπή και βοήθειά μας για τη δημιουργία Συλλόγων “Φίλων της Αστυνομίας” στους οποίους θα ενταχθούν τα μέλη των οικογενειών των αποστράτων και, γιατί όχι, των εν ενεργεία συναδέλφων.
4.    Να επιδιωχθούν Διεθνείς Συνεργασίες με αντίστοιχους Συλλόγους του εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό θα δείξουμε ότι τα θέματα που μας απασχολούν δεν έχουν μόνο τοπικό ή εθνικό χαρακτήρα αλλά διεθνή. 
5.    Σε πόλεις που δεν είναι δυνατή η δημιουργία Συνδέσμων να δημιουργηθούν παραρτήματα τα οποία θα ενταχθούν στους όμορους νομούς. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα και άλλοι απόστρατοι συνάδελφοι να δραστηριοποιηθούν και να προσφέρουν. Αλλά και η Ομοσπονδία θα διευρύνει τη δράση της και θα ενισχύσει τον ρόλο της. Εξάλλου την τρέχουσα χρονιά εντάχθηκαν στους κόλπους της Ομοσπονδίας έξι Σύνδεσμοι-ενώσεις. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στην ένωση αστυνομικών εν αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης με την οποία είχαμε αγαστή συνεργασία η οποία είχε ως αποτέλεσμα την ένταξη της στην Ομοσπονδία. Χαιρόμαστε πολύ και καλωσορίζουμε τα νέα μέλη μας.   

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όλοι μας, εδώ και αρκετά χρόνια, βιώνουμε μια σκληρή πραγματικότητα τόσο στην προσωπική μας ζωή όσο και στην πατρίδα μας. Εξακολουθούμε να αναζητούμε προοπτικές και δυναμικές που θα διευρύνουν τους ορίζοντές μας και θα μας γεμίσουν αισιοδοξία . Οι Σύνδεσμοι και οι Ενώσεις των Αποστράτων Αστυνομίας της Βόρειας Ελλάδας δίνουν το σύνθημα και ανοίγουν το δρόμο για μια προοπτική σε ένα καλύτερο μέλλον.
 

IV.    Εισήγηση του ΟΥΡΑΝΟΥ Νικόλαο Πρόεδρος Ε.Ε. και Πρόεδρος Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ηρακλείου ΕΡΓΑΣΙΑ Αποστράτων – Εργατικά εισοδήματα .


1.    ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ
              Ν.4387/2016
Σύνταξη =Εθνική+Ανταποδοτική
………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                2.   Παράδειγμα Α΄
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ με αποστρατευτικό βαθμό Ανθυπαστυνόμου και συντ/κό Αστυνόμου Α΄
-Πραγματική Υπηρεσία  =  27 χρόνια
Όριο =55
 -Διπλά μάχιμα  =5  χρόνια
 -Χρόνια του Κονδύλη= 3
   Σύνολο   =35/35, παίρνει πλήρη σύνταξη
Συντάξιμες αποδοχές  =1765  
  και καθαρές 1209  ευρώ

………………………………………………………………………………………………………………………………………
                       3.    ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
-Συμπληρωμένα 35/35
Ποσό Εθνικής =384 Ευρώ

………………………………………………………………………………………………………………………………………
                      4.  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Έχει 35 χρόνια  και συντελεστή 33,81%
Υπολογισμός ανταποδοτικής  σύνταξης  :   αποδοχές χ συντελεστή αναπλήρωσης
Ανταποδοτικό μέρος  :   (1765  χ  33,81%)  =
 596  Ευρώ
Σύνολο  Σύνταξης= Εθνική + Ανταποδοτική =384 + 596=980  Ευρώ

………………………………………………………………………………………………………………………………………
                           5.      ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   Β
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ  : Ανθυπαστυνόμος
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ :  Αστυνομικός Υπ/ντής  + 2/3 Αστυν.   Δ/ντή
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :  30-05-23
 ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ :  35-05-23  + προσαύξηση 3/35
ΧΙΛΙΟΣΤΑ  : 800/1000
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ : 2.095,66
ΣΥΝΤΑΞΗ : 1.676,53

………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Β- Ανθυπαστυνόμος  : Αποστρατευτικός βαθμός  (Υπαστυνόμος)
 Συνταξιοδοτικός  βαθμός του Αστυνομικού Υποδ/ντή +2/3  Αστ.Διευθυντή

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
                            7.    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   Γ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ : Υποστράτηγος
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ :  Αρχηγός Στρατειάς – Γεν. Επιτ. Στρατού
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  Έγγαμος
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :  40-4-14
ΧΙΛΙΟΣΤΑ  : 800/1000
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ :  3081,81
ΣΥΝΤΑΞΗ :  2465,45
………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ με βάση τα άρθρα 6,7,8,12 και 14 του Ν. 4387/2016
1-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  :  384
ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ  :  00
2-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ : 3081,81
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ :  43,54%
 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ(ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Χ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ/ΣΗΣ)  :  3081,81 Χ 43,54% =  1341,82

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  ΕΘΝΙΚΗ  + ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ:
384 + 1341,82  = 1725,82 Ευρώ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
9 . Α-Αστυνομικός Δ/ντής με 33 χρόνια Υπηρεσίας, αυτεπάγγελτα τερματίσας : Αποστρατευτικός  βαθμός  του Ταξιάρχου, Συνταξιοδοτικός  βαθμός του Αντιστράτηγου.
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
          10.        ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ-ΤΕΚΝΩΝ
 Εγκύκλιος: Φ.80000 οικ.58727/74/δ29.17
Α  -Συντάξεις που εκδόθηκαν πριν το Ν.4387/2016  , μέχρι 13-5-2016
Ο επανυπολογισμός της σύνταξης γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 του Ν.4387/2016   : ΕΘΝΙΚΗ + ΑΝΤΑΠ/ΤΙΚΗ
384+ (χορηγούμενη  χ συντ. απόδοσης)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
        11.      Β  -Συντάξεις που εκδόθηκαν ΜΕΤΑ  από 13-5-2016:
1-Κατώτατο ποσό σύνταξης:
-Για 16 έτη ασφάλισης: 364,80 ευρώ
-Για 17 έτη ασφάλισης: 369,60 ευρώ
-Για 18 έτη ασφάλισης: 374,40 ευρώ
-Για 19 έτη ασφάλισης: 379,20 ευρώ
-Για 20 έτη ασφάλισης και άνω: 384,00 ευρώ.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
           12 . ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ
ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ν.4499/2017, άρθρο 1, παρ. 2
1-Σύζυγος
2- διαζευγμένος  σύζυγος
3-Παιδιά έως 18, ή 24 (φοιτητές)
4-Παιδιά στο έτος προετοιμασίας Παν. Εξετάσεων,ανεξάρτητα της επιτυχίας.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
               13 .ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Φ.80000/οικ.121551/274/2018 Εγκύκλιος (ν.4387/2016, άρθρο 20)
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΡΙΝ 13-5-2016
-Δεν ήταν υπόχρεοι καταβολής εισφορών πρώην  ΟΓΑ
-Δεν υποχρεούνται σε εισφορά ΕΦΚΑ
-Δεν αλλάζει το καθεστώς

………………………………………………………………………………………………………………………………………
                14. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑ 13-5-2016
-Ανώτατο εισόδημα 4.923,12 Ευρώ
(410,26Χ 12 Μήνες)
Το ποσό αυτό είναι καθαρό κέρδος της αγροτικής δραστηριότητας
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ευχαριστώ Για την προσοχή σας
              Νίκος Ουρανός
                     Οικονομολόγος

V.     Εισήγηση του Μέλους  του Δ.Σ.  ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ Θεόδωρου (Εξεύρεση τρόπων οικονομικής ενίσχυσης της  Ομοσπονδίας).
VI.    Εισήγηση του Ταμία : Τρέχοντα οικονομικά θέματα Π.Ο.Α.Σ.Α.


VII.    Εισήγηση του Μέλους του Δ.Σ.   ΤΣΑΒΔΑΡΤΖΗ Ιωάννη
    Στεγαστικά δάνεια – χήρες – Τράπεζες
    Επικουρικά Ταμεία / οικονομική ενίσχυσή τους (Πώς τα Επικουρικά Ταμεία θα  σωθούν)

Αξιότιμοι Σύνεδροι.
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ορίσθηκα εισηγητής δύο θεμάτων στο 20ο Τακτικό Συνέδριο.
Πρώτο θέμα: Στεγαστικά δάνεια και συντάξεις Χηρείας.
Στο πρώτο θέμα υπάρχουν δύο ενότητες, η πρώτη αφορά τα στεγαστικά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η δεύτερη οι συντάξεις Χηρείας.
Το ζήτημα με τις συντάξεις Χηρείας με το άρθρο 19 του Ν.4611/2019 ρυθμίστηκε και σε ένα μεγάλο βαθμό ικανοποίησε το αίτημα άρσης αυτής της μεγάλης αδικίας που είχε δημιουργήσει ο προηγούμενος Νόμος.
Το θέμα με τα στεγαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αναζητώντας τι ισχύει σήμερα διαπίστωσα ότι, το μεν ταμείο προσπαθεί με ημίμετρα να αντιμετωπίσει το θέμα και η ισχύουσα νομοθεσία δεν το αντιμετωπίζει, καθώς τα δάνεια δεν κοκκινίζουν.
Το θέμα που σας παρουσιάζω είναι ένα από τα πιο σοβαρά γιατί οι δόσεις των δανείων είναι μεγάλες, μειώνουν τα οικογενειακά εισοδήματα και δημιουργούν ζητήματα επιβίωσης των συναδέλφων.
Προτείνω, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να το συμπεριλάβει στα πρώτα θέματα για αναζήτηση λύσης είτε διαμέσου του ταμείου η Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε με Νομοθετική ρύθμιση.
Δεύτερο θέμα: Επικουρικά Ταμεία και οικονομική ενίσχυση τους. 
Αξιότιμοι Σύνεδροι.
Το δεύτερο θέμα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και κρίθηκε αναγκαίο στο συνέδριο να γίνει ενημέρωση αλλά και ληφθούν αποφάσεις που θα βοηθήσουν το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας στην προσπάθειά του για αναζήτηση λύσης.
Υπάρχοντα επικουρικά ταμεία Λιμενικό Μ.Τ.Ν. ΚΑΙ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., Πυροσβεστική Τ.Α.Υ.Π.Σ. και Μ.Τ.Π.Υ., Ελληνικής Χωροφυλακής Μ.Τ.Σ. και Ε.Τ.Ε.Χ, Αστυνομίας Πόλεων Τ.Α.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Δ.Υ. οι μειώσεις που έχουν γίνει αρχίζουν από 30% και ανέρχονται μέχρι 62% και έχουν αφαιρέσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το ετήσιο εισόδημα μας.
Η ανησυχία που υπάρχει είναι πιο είναι το μέλλον των ταμείων των ταμείων, καθώς έχουν σταματήσει οι κοινωνικοί πόροι και θα πρέπει πλέον τα ταμεία να συνεχίσουν την ύπαρξή τους με τα νέα δεδομένα.
Νόμος 4256/2014 που έχει ψηφιστεί για την οικονομική ενίσχυση των επικουρικών Ταμείων δυστυχώς δεν έχει εφαρμοσθεί.
Συγκεκριμένα το άρθρο 45 του Νόμου 4256/2014 προβλέπει το 5% από τα πρόστιμα της Τροχαίας να καταβάλλεται στα επικουρικά ταμεία της πρώην  Ελληνικής Χωροφυλακής, της πρώην Αστυνομίας Πόλεων και του Μ.Τ.Σ.
Επίσης προβλέπει το 5% επί του εισπραττομένου παραβόλου του άρθρου 64 Ν. 4249/2014 να καταβάλλεται στο επικουρικό Ταμείο της Πυροσβεστικής (Τ.Α.Υ.Π.Σ.).
Για του ς παραπάνω λόγους προτείνω:
1.    Συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων Ομοσπονδιών εν ενεργεία και αποστράτων Αστυνομικών, Πυροσβεστών, Λιμενικών και Στρατιωτικών για κοινή δράση.
2.    Πραγματοποίηση Αναλογιστικών μελετών σε όλα τα επικουρικά ταμεία, και σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας των ταμείων, να γίνουν με την δική μας οικονομική εισφορά.
3.    ʼμεση εφαρμογή του άρθρου 45 του Ν.4256/2014 που αφορά την οικονομική ενίσχυση των επικουρικών ταμείων από τα πρόστιμα της Τροχαίας.
Αξιότιμοι Σύνεδροι, ας σταματήσουμε να μένουμε απαθείς, ας πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας και να αγωνιστούμε για να διασφαλίσουμε την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των επικουρικών Ταμείων.
Τελειώνοντας, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και την κατανόησή σας.
VIII.    Εισήγηση του Μέλους  του Δ.Σ.  ΠΑΠΟΥΤΣΗ Κωνσταντίνου για θέματα :  Αλλαγή Νομοθετικού πλαισίου ΒΟΕΑ-Προτάσεις –Διεύθυνση Υγειονομικού /ΑΕΑ Προτάσεις – Βελτίωση παροχής Υπηρεσιών  Υγείας αποστράτων .Αναφέρθηκε στον τάφο του ΚΑΣΤΑ στην Αμφίπολη .

IX.    Επι του προηγουμένου ο κ. ΜΠΑΜΙΑΤΖΣΗΣ Αντώνιος .................................................................................... . .
X.    Εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α. και μέλους του ΔΣ ΝΙΜΤΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου για θέματα Θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.( ΝΙΜΤΣ – Στρατιωτικά  Νοσοκομεία) .
                              
  Το NI.ΜΤΣ είναι ένα σύγχρονο Γενικό Νοσοκομείο 405 κλινών και 15 μονάδων νοσηλείας . Είναι το Νοσοκομείο των μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.. Είναι το νοσοκομείο των Αποστράτων.
Για  τη λειτουργία του χρειάζονται περίπου 20 εκατ. Το χρόνο, που χοντρικά έχουν ως ακολούθως.
 Για αμοιβές προσωπικού (υπερωρίες, εφημερίες, επικουρικό προσωπικό) 2.600.000,00 €.
Καθαριότητα, ΔΕΚΟ, συντηρήσεις εγκαταστάσεων, διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων, 2.5000.000,00 €.
Για προμήθειες Υγειονομικού Υλικού    8.000.000,00 €
Για προμήθειες Φαρμακευτικού Υλικού  3.300.000,00 €
Για προμήθειες Λοιπού Υλικού           500.000,00 €
Για προμήθειες τροφίμων                          500.000,00 €
Από αυτά, εισπράττουμε από εισφορές των δικαιούχων ε.ε. και ε.α. 4.800.000,00 € και από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσία περίπου 160.000,00 € ετησίως και από την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και των υπολοίπων ασφαλιστικών ταμείων, τα υπόλοιπα.
Για το λόγο αυτό από 0800-1500  το ΝΙ.Μ.Τ.Σ. δέχεται και ιδιώτες που μεταφέρονται με ασθενοφόρα μέσω κλήσεων στο ΕΚΑΒ συμβάλλοντας έτσι στην προσφορά υπηρεσιών δημόσιας υγείας, αλλά και στην οικονομική του επιβίωση.
Νομικό καθεστώς.
Το ΝΙ.Μ.Τ.Σ. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που  εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής ʼμυνας μέσω του Γενικού Επιτελείου Στρατού .
 Η διοίκηση του Ιδρύματος ασκείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και το Γενικό Διευθυντή .
Αναγκαιότητα ύπαρξης.
Για πολλούς λόγους επιβάλλεται να στηρίξουμε αυτό το Ίδρυμα.
Πρώτα απ΄όλα, γιατί σε σχέση με τους συναδέλφους των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν τα δικά τους Νοσοκομεία ,εμείς ως Αστυνομία, δεν έχουμε άλλο καταφύγιο.
Με τη συνεχή υποβάθμιση του Εθνικού συστήματος υγείας, το ΝΙ.ΜΤ.Σ. απομένει ως η μοναδική ελπίδα μας .
Είναι το σκαλοπάτι για πρόσβαση στα Περιφερειακά Στρατιωτικά Νοσοκομεία, αφού οι δικαιούχοι του ΝΙ.Μ.Τ.Σ., είναι δικαιούχοι και σε αυτά.
Την ησυχία και την τάξη που υπάρχει στο ΝΙ.Μ.Τ.Σ. δεν τη βρίσκεις στα άλλα Νοσοκομεία.
Με τα ελάχιστα χρήματα που πληρώνουμε, έχουμε πλήρη κάλυψη για εμάς, τους συζύγους μας, τους γονείς μας τα παιδιά μας κ.λ.π.
Προσωπικό.
Στο ΝΙ.ΜΤΣ απασχολείται.
 -Μόνιμο πολιτικό προσωπικό, (παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό),
 -Iατροί  του ΕΣΥ και ειδικευόμενοι μισθοδοτούμενοι από το Υπουργείο Υγείας,         -Στρατιωτικό προσωπικό και στρατιωτικοί ιατροί του Υπουργείου Εθνικής  ʼμυνας   -Προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Δικαιούχοι.
Δικαιούχοι στο ΝΙ.ΜΤΣ     ( άτομα δηλαδή που μπορούν να νοσηλευθούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση ) είναι .
-Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές στην ενέργεια και σε αποστρατεία του Στρατού Ξηράς.
- Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές  σε αποστρατεία της Π. Αεροπορίας
-Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι στην  ενέργεια και αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας, εφ΄ όσον είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι του Μ.Τ.Σ.
-Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές σε αποστρατεία  της  τέως Χωροφυλακής.
-Υπάλληλοι του ΝΙ.ΜΤΣ και  του Μ.Τ.Σ., καθώς  και συνταξιούχοι αυτών.
-Τα μέλη οικογενείας των ανωτέρω δικαιούχων.
 Ως μέλη οικογενείας ορίζονται..
 -γονείς,
- τέκνα (από 14 έως 18 ετών) ή (από 18 έως 25) εφ’ όσον είναι άγαμα και σπουδάζουν σε σχολές εσωτερικού – εξωτερικού ,
- συγγενείς εξ αγχιστείας Α’ βαθμού ( σύζυγος, πεθερός, πεθερά.)
Η ιδιότητα του δικαιούχου αποδεικνύεται από την κατοχή βεβαίωσης ότι γίνεται κράτηση υπέρ του ΝΙ.Μ.Τ.Σ.
Ταυτοποίηση.
Όλοι οι δικαιούχοι, για να το αποδείξουν, πρέπει να ταυτοποιηθούν.  Να πιστοποιηθεί δηλαδή ότι καταβάλουν εισφορά υπέρ του ΝΙ.Μ.ΤΣ.
 Τα μέλη οικογενείας, πρέπει προηγουμένως  να εφοδιαστούν με κάρτα νοσηλείας η οποία εκδίδεται από το Μ.Τ.Σ. / Δ-νση παροχών.
Η έκδοση της κάρτας γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου με την προσκόμιση Αστυνομικής Ταυτότητας, βιβλιαρίου ασθενείας (αν υπάρχει), μιας (1) πρόσφατης φωτογραφίας και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 Για  την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην υλοποίησή της,  πρότεινα στο Δ.Σ.  του ΝΙ.Μ.Τ.Σ.
Α) Γι ά τους δικαιούχους  ΝΙ.Μ.Τ.Σ, ( τα πρόσωπα δηλαδή που πληρώνουν εισφορά), η ταυτοποίησή τους να γίνει αυτόματα με την ανταλλαγή της σχετικής κατάστασης και εγκατάστασης μηχανογραφικής εφαρμογής σε συνεργασία των αρμοδίων υπαλλήλων πληροφορικής του Μ.Τ.Σ. και ΝΙ.Μ.Τ.Σ.
β) Για τα μέλη οικογενείας των δικαιούχων, να επιτραπεί η ταχυδρομική υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών, είτε ατομικά από τους δικαιούχους, είτε ομαδικά, μέσω των κατά τόπους Συνδέσμων/Ενώσεων Αποστράτων που ανήκουν, στη Διεύθυνση Παροχών του Μ.Τ.Σ .που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της κάρτας δικαιούχου
    Εφημερία.
Το ΝΙ.Μ.Τ.Σ. εφημερεύει καθημερινά επί 24ώρου βάσεως για τους δικαιούχους.
     Διαδικασία εισαγωγής :
Η εισαγωγή γίνεται
- είτε από τα εξωτερικά ιατρεία ( με την προβλεπόμενη διαδικασία κλείνεται το ραντεβού και ο γιατρός, αφού εξετάσει τον ασθενή και κρίνει ότι χρήζει νοσηλείας, συντάσσει το εισιτήριο),
-είτε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ( ο εφημερεύον ιατρός  συντάσσει εισιτήριο για τα περιστατικά τα οποία διακομίζονται εκεί και τα οποία χρήζουν εισαγωγής).
Πιστοποιητικά νοσηλείας.
Πιστοποιητικά νοσηλείας ασθενών  και βεβαιώσεις εξέτασης  χορηγούνται από τη Γραμματεία του νοσοκομείου.
     Συνταγογραφήσεις.
Για τους δικαιούχους, παρέχεται δυνατότητα συνταγογράφησης στο καρδιολογικό και τα παθολογικά εξωτερικά ιατρεία κατά τις ημέρες λειτουργίας τους, από 0800 – 1100,  κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι 15 άτομα ημερησίως, αφού πρώτα εγγραφούν στη λίστα που τηρείται στο αντίστοιχο εξωτερικό ιατρείο.
       Ραντεβού.
Τα ραντεβού κλείνονται..
α) Τηλεφωνικά στα τηλ.2107227523 και 2107288367.
  β) ηλεκτρονικά. Η πρόσβαση στην εφαρμογή  πραγματοποιείται από τέσσερα  διαφορετικά σημεία του κύριου ιστοχώρου του  Νοσοκομείου, www.nimts.gr .
  Εισφορές.
Για τους συνταξιούχους  γίνεται κράτηση 3% επί του καταλογιστέου μερίσματος και για τους εν ενεργεία 0,5% επί του βασικού μισθού.
        Περίθαλψη δικαιούχων ΝΙ.Μ.Τ.Σ. στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.
Οι δικαιούχοι του ΝΙ.Μ.Τ.Σ. είναι δικαιούχοι σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία της χώρας.
Η διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων
    Από την πρώτη μέρα που πήγα στο ΝΙ.Μ.Τ.Σ., έθεσα ως πρώτη προτεραιότητα το θέμα αυτό και παρά τις πολλές αντιρρήσεις,πέτυχα να εγκριθεί από το Δ.Σ.
 Προσπάθησα να το περάσω στο υπο έκδοση Π.Δ. Οργανισμού ΝΙ.Μ.Τ.Σ. αλλά δεν πέρασε γιατί ως ιδρυτική διάταξη απαιτεί αλλαγή Νόμου.
Επιχείρησα να το περάσω στο υπό ψήφιση Πολυνομοσχέδιο του Στρατού, αλλά και εκεί απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχε οικονομοτεχνική μελέτη. Επανέφερα το θέμα στο Δ.Σ. και πέτυχα την έγκριση και χρηματοδότηση της μελέτης. Είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν θα ησυχάσω αν δεν τα καταφέρω.
     Κάλυψη δαπανών ʼγαμων  και ανασφάλιστων τέκνων .
Με πρότασή μου και μεγάλη  επιμονή, στο πολυνομοσχέδιο του στρατού πέρασε διάταξη σύμφωνα με την οποία ‘’οι  υπαγόμενοι σε οποιαδήποτε κατηγορία δικαιούχων  περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού  (ΝΙ.Μ.Τ.Σ.), οι οποίοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι ή έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους κάλυψη, νοσηλεύονται σε αυτά δωρεάν και δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης από αυτά’’.
       Στόχοι- προτεραιότητες για το 2019 .
-    Η διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων.( Έχει ζητηθεί η εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας )
-    Εκπόνηση μελέτης  δραστηριότητος του ΝΙ.Μ.Τ.Σ για την ορθολογικότερη μελέτη των οικονομικών πόρων του.
-    Συνέχιση ενεργειών για την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος του Νέου Οργανισμού
-    Σύνταξη  νέου Κανονισμού  λειτουργίας
-    Έκδοση Προεδρικού  Διατάγματος λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού
   -    Ολοκλήρωση των εργασιών και προμήθεια  εξοπλισμού του Οδοντιατρείου
-    Ανακαίνιση του 4ου  ορόφου
-    Ένταξη  στο ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση της Νέας Πτέρυγας.
-    Περαιτέρω βελτίωση των παρεχομένων  προς δικαιούχους υπηρεσιών.
-     Ευχαριστώ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
    Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Χωροφυλακής & Ελληνικής Αστυνομίας Ν Σερρών ΜΑΡΑΓΚΟΤΙΔΗΣ Ιωάννης
    ΔΗΜΑΡΑΣ Δημοσθένης της Ένωσης  Αστυνομικών  Ν Ξάνθης
    Ο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θωμάς πρώην Πρόεδρος Συνδέσμου Χωροφυλακής & ΕΛ.ΑΣ. Ν Θεσσαλονίκης
    Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

XI.    Εισήγηση του Μέλους  του Δ.Σ. του ΜΤΣ και του ΠΟ.Κ.Ε.Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγορίου για θέματα αρμοδιότητάς του.
Σήμερα το ΜΤΣ  είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων
Θα κάνω μια μικρή  ιστορική αναδρομή  και θα ρθούμε στα σημερινά. Είναι γνωστό στους περισσότερους από σας ότι το 2012, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα.400 εκ. ήταν  τα χρέη. Με παρέμβασή μας (ΠΟΑΣΑ) στον ΥΕΘΑ, 20-2-12, κατατίθεται τροπολογία για τη ρύθμιση του χρέους. Ταυτόχρονα, το 2012, ήταν έτος καμπής για το ΜΤΣ. Η βιωσιμότητα πέρασε μέσα από σειρά μέτρων, θεσμική συνεργασία και συντονισμό ενεργειών με πρωτοβουλίες ΠΟΑΣΑ (Νέοι πόροι-Ρύθμιση Χρέους-περικοπές μερίσματος-Επιχορήγηση με 186 εκ. για εκκρεμούντα ΒΟΕΑ). Περάσαμε σε νέα φάση-ΑΝΑΚΑΜΨΗ. Εξοφλήθηκαν όλα τα οφειλόμενα χρέη και εξυπηρετείται το χρέος προς το Υπ.Οικ..( 128.692.652, 05 €.  σε βάθος 20ετίας)
….Η δικαστικά διένεξη με την Πειραιώς, που ξεκίνησε την 1-12-13, μέσω της  θυγατρικής εταιρείας  PICAR A.E. που εκμεταλλεύεται το ΑΤΤΙCΑ( 60.000 τ.μ.), οδήγησε σε μία δυσμενέστατη απόφαση (αρχικά την υπ΄αριθ.2376/17 απόφ. του Μονομελούς Εφετείου και στη συνέχεια με  την υπ΄αριθ. 1465/2018 -Δ’ Τμήμα- του Α.Π. Η ΑΠΟΦΑΣΗ επαναπροσδιορίζει το μίσθωμα στα 7, 618 το χρόνο!! και επιστροφή των αναδρομικών, από 1-1-14,(17,6 εκατ.) των ποσών δηλ.  που εισέπραξε το ταμείο. Η ΠΟΑΣΑ, παρενέβη στην καταληκτική φάση, όταν ασκήθηκε αναίρεση στον Α.Π. και τα πράγματα «εν πολλοίς» είχαν «δρομολογηθεί».Η ΠΟΑΣΑ για πρώτη φορά (μαζί με την ΕΑΑΣ), ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΈΝΑ, παρενέβησαν με πρόσθετες παρεμβάσεις, ως φορείς με έννομο συμφέρον-.. Το ΔΣ/ΜΤΣ μετά την εξέλιξη αυτή αποφάσισε την άσκηση αγωγής εντός του 2019 για την αναπροσαρμογή του μισθώματος και τη διαμόρφωσή του σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.

…. ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ:
Με το άρθρ. 35 του Ν.4494/17, τροπ. το άρθρ. 47 του Ν.4387/16, που αφορά τους κοινωνικούς πόρους. Με το άρθρο 49 Ν.4387/16, προβλέπεται η απόδοση στο ΕΦΚΑ ποσοστού 20% των εσόδων. Δεν εκδόθηκε η ΚΥΑ.

-.ΝΕΟΙ  ΠΟΡΟΙ-. ʼρθρο 45 Ν.4256/14 (5% επί των προστίμων του ΚΟΚ).

Η σχετική ΚΥΑ για την υλοποίηση του Ν. δεν έχει υπογραφεί, λόγω άρνησης του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, παρά τα έγγραφα και τις παραστάσεις σε όλους τους καθ΄ύλην αρμοδίους.

-.ΒΟΕΑ:

Αποδίδονται κανονικά(2018 έχουν αποδοθεί όλα. Σύντομα θα γίνει έναρξη για το έτος 2019)-Βοηθήματα Θανάτου ( έχουν δοθεί μέχρι Απρίλ. 19)
-.Το Σαρόγλειο Μέγαρο (σταδίου 65 ) ενοικιάσθηκε, καθώς και  το ακίνητο στην οδό Κολοκοτρώνη.
.-.Με το  Ν.4472/17: εισήχθησαν μισθ. κλιμάκια για το προσωπικό των Ενόπλων δυνάμεων και Σωμ. Ασφ. και για την αντιστοίχηση των μεριδίων, χρειάζεται η εναρμόνιση της Νομοθεσίας του ΜΤΣ.,( λόγω Ν.4472/17, που ισχύει από 1-1-18): Σε σχετικές τροπολογίες που επανειλημμένα κατατέθηκαν, από το ΥΕΘΑ, χωρίς όμως να  ψηφισθούν, υπήρξε σταθερή η άρνησή μας (ταυτόχρονα με την άμεση  ενημέρωσή κάθε αρμοδίου) για   να μη δοθεί αναδρομικότητα στην εφαρμογή του νόμου.
-.Στον Οργανισμό του ΜΤΣ έχει εισαχθεί ρύθμιση για 1 ανώτατο εν ενεργεία στο Δ.Σ. και εκκρεμεί η θεσμοθέτησή του.
-.ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. Μετά τις εξελίξεις με την PICAR,είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση νέων πόρων και η περιέλευση προβλεπόμενων πόρων, μαζί με την επιδίωξη για την ανατροπή της  δικαστικής απόφασης, μέσω της αγωγής αναπροσαρμογής του μισθώματος, σε ένα εύλογο τίμημα (σχετική εκτίμηση ΤΕΕ). Η σχέση μερισματούχων/μετόχων, έχει διαταραχθεί ακόμα περαιτέρω, ενώ προσεχώς αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων ΒΟΕΑ, αλλά και ο αριθμός των αποχωρούντων μονίμων ΕΠΟΠ, λόγω ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
ΤΕΑΠΠΑΣΑ (14-17/6-2019 Συνέδριο)
Κλάδος Υγείας:
Α. Οι δικαιούχοι παροχών υγείας + μέλη οικογ-νείας (φάρμακα25%, ή 10% επί της τιμής αναφοράς στην Η.Σ, καθώς και για ιατρικές πράξεις -παρακλινικές εξ., { με 15% ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ τους ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ, στους ΣΥΜΒΕΒΛ. ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ}. Επίσης επίδομα κύησης (500€ &1000€ για διπλή κύηση) και  φυσικο-λογοθ.-ψυχοθεραπεία, (ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ ανάλογα με τις διατάξεις στον Κανονισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Τέλος, αποζημιώνει τους ασφαλισμένους του κατά 30% σε συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικές κλινικές, όταν γίνεται χρήση Κ.Ε.Ν., ήτοι Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου.
ΕΙΣΦΟΡΕΣ: 1,5% ΕΝΈΡΓΕΙΑ-ΑΠΟΣΤΡ.επί των συντ. αποδοχών, ή σύνταξης, αντίστοιχα.
Β. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ:
Σχέδιο Υ.Α. :  Επεκτείνεται ο Κλάδος Υγείας (ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ) υποχρεωτικά σε όλους τους νεοεισερχόμενους ένστολους αστυνομικούς και πολ. Υπαλλήλους, είτε ασφαλίζονται  στους τομείς της τ. Α. Π., είτε της τ. Χωρ-κής και προαιρετικά για τους εν ενεργεία ένστολους αστυνομικούς και πολ. υπαλλήλους που είναι ασφαλισμένοι στους τομείς της τ. Χωρ-κής, με χρόνο υπηρεσίας μέχρι δέκα (10) έτη, καθώς και τα μέλη της οικογενείας τους. Ταυτόχρονα θεσπίζονται και νέες παροχές. Ακόμα δεν έχει υπογραφεί η Υ.Α.
Γ.  Το ηλεκτρον.  σφραγιδάκι  δεν ισχύει για Αθήνα –Πειραιά-Πάτρα- Ηράκλειο. (Όποια προβλήματα-λύνονται τηλ-κά με το Ταμείο). Οι δικαιούχοι είναι ορατοί στο σύστημα. Η τάση είναι να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Χρειάζονται συμβάσεις τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων με το ΤΕΑΠΑΣΑ. Οι δικές μας Ενώσεις-με τις άλλες τοπικές της ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ, μπορούν να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δώσαμε αναλυτικά οδηγίες, μετά το συνέδριο της 9-6-18 σε όλους του Συνδέσμους.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ.)
Ο Τομέας παραμένει  ΥΓΙΗΣ σε βάθος χρόνου.
 Δ.ΕΦΑΠΑΞ:
Με βάση τη νέα Υπουργική Απόφαση έχουν χορηγηθεί ήδη τα εφάπαξ βοηθήματα των μετόχων που διεγράφησαν τα έτη 2017 & 2018, των οποίων ο φάκελος των δικαιολογητικών ήταν πλήρης. Επισημαίνεται δε ότι έχει επίσης εκκινήσει και η διαδικασία χορήγησης των αντίστοιχων εφάπαξ για το έτος 2019, των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος των αιτούντων με το απαραίτητο δικαιολογητικό της απόφασης χορήγησης προκαταβολής σύνταξης από το Γ.Λ.Κ.,
Ε.(1)  .ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΦΑΠΑΞ ΛΟΓΩ Ν.4307/14:
Δικαιούχοι γύρω στα 230 άτομα: Δεν έγινε  Ειδοποίηση-προσωπική από το Ταμείο, παρά την παρέμβαση της ΠΟΑΣΑ. Οι μέτοχοι των οποίων η λήξη της ασφάλισής τους τοποθετείται χρονικά εντός του διαστήματος από 01-08-2012 έως και 30-06-2014 πρέπει να υποβάλλουν απαραιτήτως σχετική αίτηση χορήγησης αναπροσαρμοσμένου εφάπαξ βοηθήματος, με βάση την υπ΄ αριθ. 59/2016 Γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του Ν. Σ.Κ.
(2)ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΦΑΠΑΞ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΦΑΠΑΞ ΛΟΓΩ αρθρ. 10. Ν.4575/18 (2ο 50%) (:λήξη της ασφάλισης από 1-8-12 έως 28-12-18)
    Το Δ.Σ. του Ταμείου με το υπ’ αριθ. 13.8 από 4-4-2019 Πρακτικό Απόφασης (Α.Δ.Α.: Ω2ΨΜΟΡΡΞ-ΥΟΧ) ομόφωνα αποδέχθηκε τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου κατά το σκέλος που αφορά στην αντιμετώπιση των κρατήσεων που έγιναν υπέρ των Τομέων Πρόνοιας (για μετόχους που διεγράφησαν μετά την 01-08-2012) και αποδόθηκαν συνολικά την 28-12-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4575/2018 και της υπ’ αριθ. οικ. 2/88411/ΔΕΠ/4-12-2018 Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα:
Ανακοίνωση ΤΕΑΠΑΣΑ :
Για όσους τέως μετόχους έχουν διακόψει τη μετοχική τους σχέση με τους Τομείς Πρόνοιας του Ταμείου πριν την 28-12-2018 και έχουν λάβει το εφάπαξ βοήθημα, προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί το ποσό του εφάπαξ που τους αναλογεί, θα πρέπει να υποβάλλουν απαραίτητα σχετική αίτηση. O χρόνος παραγραφής του δικαιώματος να υποβάλουν αίτηση οι τέως μέτοχοι ανέρχεται σε 5 έτη, δηλαδή μέχρι 31-12-2024

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πρόεδρος Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Ν Λακωνίας ΛΙΑΣΚΟΣ Παναγιώτης :
ΕΡΩΤΗΣΗ : Αντιπροέδρου ΣΑΠΑΣΑ ΣΚΑΛΒΟΥ Ιωάννη
ΕΡΩΤΗΣΗ :Πρόεδρος Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Ξάνθης  ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Θεοφάνης


XII.    Εισήγηση του Μέλους  του Δ.Σ.  και νομικού Συμβούλου ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα  για θέματα αρμοδιότητάς του.

XIII.    Επίτιμος Αντιπρόεδρος Π.Ο.Α.Σ.Α. και επίτιμος Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Α. Κορινθίας ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ Ιωάννης.
     Εκφράζω  τα συγχαρητήρια  μου στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του συνδέσμου Θεσσαλονίκης και στον  Πρόεδρο  και τα μέλη του Δ.Σ. Της Ομοσπονδίας για την άρτια οργάνωση και πραγματοποίηση του 20ο Συνεδρίου.
•    Θέλω να σας συστηθώ για όσους δεν με γνωρίζετε είμαι ο Ιωάννης  Σανδραβέλης  ο επί 12 χρόνια Πρόεδρος ένωσης  Κορινθίας και επί 12 χρόνια  μέλος  του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
•     Βρισκόμαστε εδώ στην καρδιά της Μακεδονίας  της μόνης και αποκλειστικής Ιστορικής Ελληνικής  Μακεδονίας .
•    Όταν αγαπητοί συνάδελφοι διαπιστώσαμε την απόφαση της κυβέρνησης και την συμφωνία των Πρεσπών ένιωσα  ότι σηκώθηκε από τον τάφο ο μακαρίτης πατέρας μου και απευθυνόμενος στα παιδιά του έλεγε εγώ πολέμησα στην Μακεδονία του 1913 για την ελευθερία  της και δεν περίμενα τα παιδιά  μου  ότι θα έπαιρναν αυτή την προδοτική απόφαση Θα του απαντούσα δεν την πρόδωσαν  την Μακεδονία τα παιδιά σου ούτε τα δέκα εκατομμύρια Έλληνες αλλά την απόφαση την πήραν 153 βουλευτές  του Κυβερνώντος κάματος  ερήμην του Ελληνικού λαού .Δεν ρωτήθηκε  αγαπητοί συνάδελφοι  ο ελληνικός λαός στην χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία , σε αντίθεση με τους Σκοπιανούς που αποφάσισε ο λαός τους.
•    Δεν πήρα τον λόγο για να κάνω κάποιες  εισηγήσεις ,παρατηρήσεις και προτάσεις αυτό το έκανα στα προηγούμενα 19 συνέδρια και το ξέρετε πολύ καλά  εσείς όπως και η σύνεδροι των προηγουμένων  συνεδρίων.
•    Ένιωσα την ανάγκη να σας  πω τι αισθάνομαι διότι λόγω της ηλικίας μου δεν θα έχω άλλη ευκαιρία . Ευχαριστώ  τους συναδέλφους που με τίμησαν μεταξύ των πρώτων στην εκλογή μου στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας.
•    Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας που ομόφωνα μου απένειμαν τον τίτλο του επιτίμου  Αντιπρόεδρου.
•    Ευχαριστώ τους  πρώην προέδρους  κκ  Νίκο Κουτρουμπή και  θεόφιλο  Αθανασίου όπως και τον Πρόεδρο Ευάγγελο Χριστακόπουλο και τα μέλη  του Διοικητικών Συμβουλίων τους   που από τα  12 χρόνια τα 9 με τίμησαν με τη θέση του Αντιπροέδρου.
•    Ευχαριστώ τον Κώστα τον Βορριά  Αντιπροέδρου  Δ.Σ. που ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Αχαΐας όπως και τα μέλη του  Δ.Σ. για την τιμή που μου έκαναν κατά την διάρκεια  του τρέχοντος έτους.
•    Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ξάνθης Θεοφάνη  Καραμπιπέρη όπως και τα μέλη του Δ.Σ. για την τιμή που μου έκαναν στο προηγούμενο Συνέδριο.
•    Με τον σύνδεσμό σας αγαπητέ Θεοφάνη με συνδέει η μεγάλη εκτίμηση  εκτίμηση  προσωπική φιλία με τον μακαρίτη  Πρόεδρο  σας  Γεώργιο Τσάπραλη  και εξακολουθώ να έχω επικοινωνία με την οικογένεια του.
•    Ευχαριστώ όλους τους Συνέδρους που συμμετείχαν στο Συνέδριο που οργάνωσαν μαζί με τους συνεργάτες  μου στην Κόρινθο και που μαζί τους βρήκαμε  τρόπο  να μην επιβαρυνθούν η Ομοσπονδία και οι Σύνεδροι.
•    Παρακολουθώ τις δραστηριότητες των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας σε όλα τα επίπεδα.
•    Μία επίσκεψη στα γραφεία θα το διαπιστώσετε πόσο πολύ σωστά κάνουν τη δουλειά τους   αφού ενημερωθείτε ιδίως  από τους Γενικό Γραμματέα και Ταμεία και κούραση και εργασία, αρκετές ώρες τις οποίες θα μπορούσαν να διαθέσουν για τις οικογένειες τους.
•    Θέλω να σας παρακαλέσω όταν σταματήσετε να είστε Πρόεδροι των Συνδέσμων σας να είστε αγαπημένοι και κοντά στους αντικαταστάτες σας και να αισθάνεστε υπερήφανοι  και χαρούμενοι  αν γίνουν ανώτεροι σας.
•    Εγώ εδώ και οκτώ  χρόνια δεν είμαι Πρόεδρος της Ενώσεως Κορινθίας όμως τόσον εγώ όσο και ο αντικαταστάτης μου Βασίλης Παλιακάσης  είμαστε καθημερινά  δίπλα  στον Πρόεδρο Βασίλη Καραγκούνη.
•    Αγαπητέ Πρόεδρε του Συνδέσμου Θεσσαλονίκης σας γνωρίζω ότι με τους πρώην Προέδρους σας Θωμά Ιωαννίδη-Παύλου Αντωνίου και Γιώργου Σακονίδη  με συνδέει εκτίμηση και φιλία και διατηρώ επικοινωνία μαζί τους.
•    Σας εύχομαι να έχετε υγεία να συνεχίσετε το έργο σας και να επιστρέψετε με ασφάλεια στις οικογένειες σας. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου

XIV.    Εισήγηση του Γ.Γ. της  Π.Ο.Α.Σ.Α. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗ Οδυσσέα Αντιστράτηγο : Οργανωτικά Θέματα .

XV.    Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της ΙΡΑ κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε για τις ενέργειες μέχρι σήμερα του Εθνικού Τμήματος της IPA

XVI.    Ο ΤΣΟΥΝΗΣ Δημήτριος Πρόεδρος Σ.Α.Σ.Α. Αγρινίου .