Π.Δ. 19/2013 (ΦΕΚ-Α 47/2013)Τροποποίηση διατάξεων των ΠΔ 192/1991 & Π.Δ. 146/1993

Π.Δ. 19/2013 (ΦΕΚ-Α 47/2013)Τροποποίηση διατάξεων των  ΠΔ 192/1991 & Π.Δ. 146/1993
Τελευταία ενημέρωση 27/03/2019

Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθμ 19/2013 ( ΦΕΚ-Α 47 ) :Τροποποίηση διατάξεων των  ΠΔ 192/1991 Περιγραφή τύπος ιεραρχική τάξη , διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων (ΦΕΚ-Α 75 ) και Π.Δ. 146/1993  Περιγραφή τύπος ιεραρχική τάξη , διαδικασία προτάσεως και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων Συμμετοχής σε ειρηνευτικές αποστολές ( ΦΕΚ Α 60 ) Πατήστε εδώ :