ΙΣΤΟΡΙΚΟ Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων 21/02/1913.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων 21/02/1913.
Τελευταία ενημέρωση 21/02/2016

21/02/1913. Απελευθέρωση των Ιωαννίνων  Ο τουρκικός στρατός προέβαλε σθεναρή αντίσταση . Μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης , οι Ελληνικές δυνάμεις ενέτειναν τον αγώνα για την άλωση της Πρωτεύουσας της Ηπείρου. Ακολούθησε σκληρότατος αγώνας .  "Μετά από διαπραγματεύσεις των αντιπροσώπων του Εσσάτ Πασά και του Ελληνικού Στρατηγείου της Ηπείρου, υπογράφεται συμφωνία με την οποία παραδίνονται ""άνευ όρων"" στον ελληνικό στρατό 1.000 Τούρκοι αξιωματικοί, 32.000 οπλίτες και 108 πυροβόλα. Έτσι ο νικηφόρος ελληνικός στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στην ιστορική πόλη των Ιωαννίνων, κάτω από τις ενθουσιώδεις ζητωκραυγές των κατοίκων της." Την π΄τωση των Ιωαννίνων ακολούθησε η εκκαθάριση της υπόλοιπης Ηπέιρου . Ο Ελληνικός στρατός κατέλαβε το Αργυρόκαστρο και την Κορυτσά . Δεν προωθήθηκε όμως στον Αυλώνα γιατί αντιδρούσαν οι Ιταλοί. Ο Α΄Βαλκανικός Πόλεμος έληξε με την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου ( 17/30 Μαίου 1913 ). ΠΗΓΗ: Ιστορία Νεώτερη και σύγχρονη Γ΄Ενιαίου Λυκείου .