Διοικητικά Συμβούλια

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 Η Ένωση Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας τοτ Ν. Τρικάλλων ιδρύθηκε το 1950 απο 52 απόστρατους της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής  ... 12/01/2016

Δείτε περισσότερα
Δ.Σ.2003

Δ.Σ.2003

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν τα κάτωθι: ... 16/05/2016

Δείτε περισσότερα
Δ.Σ. 2009

Δ.Σ. 2009

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας του Ν. Τρικάλων το 2009  ... 12/01/2016

Δείτε περισσότερα
Δ.Σ. 2018 Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Τρικάλων

Δ.Σ. 2018 Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Τρικάλων

  Την 18-12-2017  ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19.00 τα εκλεγέντα μέλη, κατά τις αρχαιρεσίες της 15-12-2017, κατόπιν προσκλήσεως του πλειονοψηφήσαντος μέλους ΔΙΑΜΑΝΤΗ Ιωάννη, προσήλθαν σε συνεδρίαση, στα γραφεία του Συνδέσμου Απ ... 30/01/2018

Δείτε περισσότερα