Κατάληψη της Αθήνας από τους Γερμανούς 27-4-1941

 Κατάληψη της Αθήνας από τους Γερμανούς 27-4-1941
Τελευταία ενημέρωση 21/05/2016

"Τα πρώτα τμήματα του γερμανικού στρατού εισέρχονται από το πρωί στην Αθήνα. Επιτροπή των αρχών της πόλης δηλώνει στον επικεφαλής Γερμανό αξιωματικό ότι η Αθήνα είναι ανοχύρωτη πόλη. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας, την ίδια περίπου ώρα, απευθύνει στον ελληνικό λαό το τελευταίο ελεύθερο μήνυμα: ""Έλληνες, ύστερα από λίγα λεπτά ο ραδιοφωνικός μας σταθμός δεν θα είναι ελληνικός ... Αδέλφια ψηλά τις καρδιές ... "" Στις 10.00 γερμανικό απόσπασμα ανεβαίνει στην Ακρόπολη, όπου υψώνει τη γερμανική σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό."