Καταβολή διαφορών από τον υπολογισμό συντάξεων, σύμφωνα με το Ν. 4670/2020.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 Καταβολή διαφορών από τον υπολογισμό συντάξεων, σύμφωνα με το  Ν. 4670/2020.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Τελευταία ενημέρωση 04/10/2021

Είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί  με την καταβολή των συντάξεων Μηνός  Νοέμβρη , η καταβολή των διαφορών από τον επανυπολογιμό των συντάξεων με τους συντελεστές του ν. ΒΡΟΥΤΣΗ ν.4670/2020,   για τους παλαιούς  συνταξιούχους (προ του Μάη 2016 ) . Ειδικότερα:
1- 1.100.000  συνταξιούχοι ΔΕΝ έχουν λαμβάνει,ούτε θα πάρουν  αναδρομικά, ούτε αύξηση,  γιατί έχουν λιγότερα των 30 ετών ασφάλισης, ή 9000 ένσημα, σύμφωνα με το ν.4670/2020
2-520.000  συνταξιούχοι ,ΔΕΝ  παίρνουν αναδρομικά, ούτε αύξηση,  γιατί  η αύξηση είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά..
Οι αυξήσεις  είναι λογιστικές γιατί δεν θα ξεπεράσουν την προσωπική διαφορά  Όσοι πάρουν λογιστική αύξηση ,θα περιμένουν  τυχόν αυξήσεις  από το 2023.
 
3-133.000  συνταξιούχοι,  έχουν άνω των 30 ετών  ασφάλισης και αύξηση μεγαλύτερη της προσωπικής διαφοράς, από τον Μάιο του 2016 .
Σβήνουν τελείως την προσωπική διαφορά του Νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και παίρνουν καθαρές αυξήσεις και αναδρομικά με το Νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση).
Όμως θα πάρουν:
-τα 2/5  του καθαρού ποσού που προκύπτει     (αύξηση – προσωπική διαφορά χ  2/5 )
-το 1/5 των αναδρομικών που δικαιούνται 
Επειδή πολλοί δεν έχουν κατανοήσει , ή δεν θέλουν να κατανοήσουν, ποιος είναι ο παραπάνω μηχανισμός, ερωτούν γιατί όχι εγώ, γιατί ο τάδε πήρε  τώρα 500, εγώ 200,κ.λ.π. διευκρινίζεται, ότι κάθε συνταξιούχος είναι ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Ειδικά :Συνταξιούχοι πριν την 16 Μαίου 2016 
Έγινε υπολογισμός με το 4387/2016 και  θα γίνει νέος με το Νόμο 4670/2020 
 Σε κάθε περίπτωση για να πάρει αύξηση ο συνταξιούχος πρέπει να μηδενίση την προσωπική διαφορά και στο ποσό που θα την περάσει ,αυτό το ποσό θα είναι η αύξησή του.  Παράδειγμα:
Υποστράτηγος του 2010,με 38 έτη και 8 ημέρες, με συντάξιμες αποδοχές 3.081, με σύνταξη βάσει του νόμου 4387/2016 ,  1752 ευρώ, ανταποδοτική σύνταξη 1.341  και 384 , η εθνική.
Προσωπική διαφορά έχει 107 ευρώ
 νέο ποσοστό αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση)  είναι 44,96 % και συντελεστής 2,55%.
• Η νέα επανυπολογισμένη σύνταξη είναι 1.930 ευρώ, εκ των οποίων 1.546 ευρώ η ανταποδοτική σύνταξη και 384 ευρώ η εθνική.
 Ο συνταξιούχος παίρνει αύξηση 180 ευρώ μικτά, ενώ μετά τις κρατήσεις και το φόρο η καθαρή αύξηση είναι 135 ευρώ. 
Η αύξηση είναι 180-107 =73 ευρώ και καθαρή 41 ευρώ, Αναδρομικά από 1-10-2019
α. Έως 30/09/2019  : ποσοστό αναπλήρωσης 39,20%  και συντελεστής 1,81%, ως εξής:
Για τους μήνες διαιρώ διά 12 και για τις ημέρες διά 365, άρα 
Έχω  :39,% + (08/365) x 1,82% = 39,2% + 0,036% = 39,20%
β. Από 01/10/2019 :ποσοστό αναπλήρωσης  44,92 και συντελεστής 2,55, ως εξής:
Για τους μήνες διαιρώ διά 12 και για τις ημέρες διά 365, άρα
Έχω :44,92% + (08/365) x 2,55% = 44,92% + 0,036% = 44,96 
Η μεγαλύτερη αδικία ,είναι η κατάργηση των τριών χρόνων ΚΟΝΔΥΛΗ, η οποία επιφέρει τεράστιο πλήγμα στους χαμηλόβαθμους Αποστράτους.
Οι συνταξιούχοι μετά της 16 Μάη 2016 , ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ  ΑΝΩΤΕΡΩ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.
 
Νίκος Ουρανός 
Οικονομολόγος- Μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ