Ασφαλιστικός φάκελος ασθενή

  Ασφαλιστικός φάκελος ασθενή
Τελευταία ενημέρωση 26/08/2018

 Δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τι χρεώσεις έχουν γίνει στον ΑΜΚΑ του και να κάνει ένσταση σε περίπτωση που δεν συμφωνεί. Ολες οι δαπάνες θα περιλαμβάνονται στον φάκελο του ασθενή, στον οποίο ο ίδιος θα έχει πρόσβαση. Πατήστε εδώ  ΕΟΠΠΥ στη συνέχεια πατήστε ΠΟΛΙΤΕΣ  στη συνέχεια πατηστε ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΣ στη συνέχεια πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ επιλέξτε :
 
«Εγγραφή χρήστη», στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε για πρώτη φορά στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πιστοποίησης. Με το πέρας της διαδικασίας θα εμφανιστούν στην οθόνη τα στοιχεία εγγραφής σας. Τα στοιχεία μπορείτε να τα εκτυπώσετε.

«Επανεγγραφή χρήστη», στην περίπτωση που είστε ήδη χρήστης, αλλά έχετε ξεχάσει τον κωδικό χρήστη (username) ή έχετε ξεχάσει το συνθηματικό (password). Για την επανεγγραφή σας θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με αυτή της επιλογής, «Εγγραφή χρήστη». και ακολουθείστε στη συνέχεια ότι σας λέει το σύστημα .
Το σύστημα θα μας δώσει  ένα μοναδικό αριθμό και στην πρώτη επαφή μας και επίσκεψη στο ΕΟΠΠΥ ή σε γιατρό , ο ασφαλισμένος θα ζητήσει απο τον γιατρό να ενεργοποιήσει τον αριθμό και να ολοκληρώσει την εγγραφή . Μετά την ενεργοποίηση , ο ασφαλισμένος οποιαδήποτε στιγμή , χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXIS NET , έχει πλέον πρόσβαση στον ηλεκτρονικό του Φάκελλο .